Ținându-se de mână și ajutându-i pe alții, așa își trăiesc povestea Larisa și Ion Chirilenco din Cazangic, raionul Leova. I-am cunoscut într-o dimineață de martie, chiar de Sfinții 40 de Mucenici. Larisa Chirilenco, alături de alte gospodine din sat, dădeau ultimul clocot la sarmalele din oală. Iar Ion Chirilenco, cu grijă, așeza în coșuri fel de fel de produse alimentare.

Atât soții, cât celelalte femei care puneau umărul la pregătirea bucatelor, sunt voluntari la asociația de seniori din localitate. Împreună îi ajută pe cei singuratici și imobilizați. Din cele trei localități ale comunei, au adunat o listă de peste o sută de beneficiari. Îi vizitează periodic, în ajun de sărbători, ori când știu că de ceva vreme nimeni nu le-a mai deschis poarta. „Vedem cine are nevoie la momentul dat. Mergem în orice anotimp. Le ducem și un cuvânt bun. Ne dorim ca vizita noastră să le dea de înțeles că nu sunt uitați”, susține Larisa Chirilenco. 

Pe lângă bucate calde, voluntarii le duc și produse de igienă. Soții Chirilenco spun că atât  ei, cât și alți voluntari, se implică și la alte lucrări de reparație, necesare în gospodăriile beneficiarilor. „Aveau nevoie să dea cui var o cameră sau de tăiat lemne, lucruri de care nu erau în stare aceste persoane. Noi  cu toate ne implicam”, menționează Ion Chirilenco.

Iar dacă nu puteau ajunge la farmacia din raion, cei imobilizați erau ajutați și cu medicamente, afirmă Larisa Chirilenco: „Mergem chiar la magazin și le cumpărăm produsele necesare. Mergem la Leova și cumpărăm medicamente pentru persoanele date.” 

Beneficiarii susțin că tradiția de a fi vizitați de alți seniori, îi țin conectați la comunitate. 

„Este îmbucurător să vină cineva la anii aceștia, să te viziteze și să mai stai de vorbă. Viața e scurtă.”, este de părere Domnica Beleuța, locuitoare a satului Cazangic.

Soții Chirilenco sunt un exemplu pentru cei din comună. Implicarea lor nu se rezumă doar la activitatea socială, dar și la cea culturală. Cei doi cântă în ansamblul folcloric, regizează piese de teatru și organizează șezători pentru săteni. De dimineață și până la prânz, sunt însă la școală. De peste 50 de ani activează în calitate de profesori, ea – de limbă română, el – de matematică. Directoarea gimnaziului „Mihai Viteazul” din Cazangic, Ludmila Guștiuc, menționează că: „Doamna Chirilenco unde nu a participat, a venit cu diplomă. Sunt mentori la tinerii specialiști și toți din gimnaziu și la nivel de raion, au nevoie de experiența lor.”

Cu agenda încărcată cu activități, soții Chirilenco nu dau semne de oboseală. Ne-au împărtășit că stilul activ de viață și deschiderea de a răspândi bunătate și generozitate celor din jur, îi fac să se simtă utili și cu spiritul veșnic tânăr.

„Dacă te miști, dacă pui mintea în mișcare și vrei să faci ceva, organismul se înnoiește, nu îmbătrânește”, e de părere domnul Chirilenco. Iar soția acestuia a îndemnat să: „Nu ratați șansa de a trăi viața energic, în mișcare, cu multă dăruire de sine.”

Acest material a fost realizat în cadrul campaniei „Incluziunea începe de la mine”.

Campania își propune să contribuie la diminuarea stereotipurilor existente despre grupurile social-vulnerabile și marginalizate, precum și la îmbunătățirea atitudinii societății față de aceste persoane. La fel, campania este orientată să sporească gradul de înțelegere a noțiunii de incluziune de către cetățeni, sporind astfel șansele pentru o societate mai incluzivă.

Campania este organizată în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale în Moldova prin încurajarea incluziunii și diminuarea discriminării”, desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul programului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale – Faza II”, implementat cu suportul Guvernului Elveției.

________________________________________________________________________

Вовлеченные и активные, независимо от возраста: история супругов Кириленко из села Казанджик, волонтёров третьего возраста.

Держась за руки и помогая другим – так проживают супруги Лариса и Ион Кириленко из села Казанджик Леовского района. Мы познакомились с ними одним мартовским утром, в день 40 Святых. Лариса Кириленко вместе с другими хозяйками занималась голубцами, а Ион Кириленко бережно раскладывал по корзинам различные продукты.

Супруги Кириленко, как и женщины, помогавшие готовить блюда, являются волонтёрами местной ассоциации пожилых людей. Вместе они помогают одиноким и обездвиженным жителям. Они составили список нуждающихся из трёх населённых пунктов коммуны. Они посещают их периодически, накануне праздников или когда знают, что к ним в дом долгое время никто не заходил. «Мы смотрим, кто на данный момент нуждается и посещаем их в любое время года.  Заодно и радуем их общением. Мы приезжаем, чтобы они знали, что о них не забывают», – говорит Лариса Кириленко.

Помимо горячего питания, волонтёры также привозят им средства гигиены. Супруги Кириленко говорят, что они вместе с другими волонтёрами иногда помогают и с ремонтом в домах нуждающихся. «Им нужно было побелить комнату или нарубить дрова, что они не могли сделать своими силами. Вот мы и помогаем им с этим», – отмечает Ион Кириленко.

Если же они не могли добраться до аптеки в райцентре, обездвиженным также помогали с лекарствами, рассказывает Лариса Кириленко: «Мы и в магазин можем сходить, купить им необходимые продукты. Едем в Леово и покупаем там лекарства для них».

Сами старики, которым оказывают поддержку, говорят, что когда к ним приходят другие пожилые люди, они чувствуют, что сохраняют связь с обществом. «В таком возрасте приятно, когда кто-то приходит навестить тебя, поговорить. Жизнь коротка», – говорит Домника Белеуца, жительница села Казанджик.

Супруги Кириленко являются примером для жителей коммуны. Они не ограничиваются лишь социальной работой, но занимаются и культурной деятельностью. Они поют в фольклорном ансамбле, ставят спектакли и устраивают посиделки для жителей села. Однако в первой половине дня их можно найти в школе. Уже более 50 лет супруги работают учителями, она – румынского языка, он – математики. Директор сельской гимназии имени Михая Витязул Людмила Гуштюк отмечает: «Г-жа Кириленко, где бы она ни участвовала, везде получала диплом. Они являются наставниками для молодых специалистов. И все, как в гимназии, так и на районном уровне, нуждаются в их опыте».

Имея такую насыщенную мероприятиями жизнь, супруги Кириленко не жалуются на усталость. Они поделились, что активный образ жизни, щедрость по отношению к окружающим и готовность нести добро позволяют им чувствовать себя полезными и вечно молодыми.

«Если вы двигаетесь, если вы постоянно что то придумываете и хотите что-то сделать, ваш организм обновляется, а не стареет», – считает г-н Кириленко. А его жена призывает всех: «Не упускайте шанс прожить жизнь энергично, в движении, с большой самоотдачей».

Материал опубликован в рамках кампании «Инклюзивность начинается с меня».

Цель кампании — помочь развеять стереотипы о социально уязвимых и маргинализированных группах и улучшить отношение к ним в обществе. Кампания также направлена на формирование понимания гражданами сути инклюзии, что увеличивает шансы на создание более инклюзивного общества.

Кампания организована в рамках проекта «Содействие социальной сплочённости в Молдове путём поощрения инклюзивности и уменьшения дискриминации», осуществляемого Центром независимой журналистики в рамках программы «Совместная инициатива за равные возможности – Фаза II», реализуемой при поддержке Правительства Швейцарии.