41 de servicii sociale pentru persoanele din grupuri vulnerabile din Republica Moldova au fost create sau îmbunătățite de către organizații ale societății civile, în parteneriat cu autoritățile publice locale și centrale. Activitățile au fost realizate în perioada 2021-2024 în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”.