Termeni şi condiţii

Site-ul studio-l.online

Acest website (www.studio-l.online), numit în continuare „site” este administrat de SRL Studio-L, IDNO 1 0036080017 44 cu sediul în Republica Moldovaorașul Căușeni, Petru Rareș 30. Accesul la acest site şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

DEFINIŢII

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:

site: website-ul aparţinând şi fiind administrat de SRL Studio-L, care se află la adresa www.studio-l.online, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea SRL Studio-L.

conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;

utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;

utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii SRL Studio-L.

Studio-L îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor Studio-L referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului.

Site-ul www.studio-l.online este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

Conţinutul site-ului www.studio-l.online este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Studio-L îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

SRL Studio-L nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

SRL Studio-L nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. SRL Studio-L nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legislația Republicii Moldova. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova.

CONDIŢII

Numele şi logo-ul SRL Studio-L

Numele şi logo-ul SRL Studio-L sunt proprietatea exclusivă a SRL Studio-L. Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă SRL Studio-L.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul site-ului www.studio-l.online este protejat de Legea Nr. 139 din 02-07-2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a SRL Studio-L. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (Studio-L). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al SRL Studio-L Donaţii

Prin site-ului www.studio-l.online se pot face donaţii online prin intermediul Paynet. Donatorul are posibilitatea să indice suma pe care doreşte să o doneze. Suma pe care o va direcţiona se va folosi de către SRL Studio-L pentru dezvoltarea serviciilor media. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator. În cazul în care donatorul completează coordonatele sale de contact, va fi introdus în baza de date a susţinătorilor SRL Studio-L şi va fi informat periodic despre proiectele derulate.

SUNTEM DESCHIŞI SPRE COMUNICARE ŞI FAPTE BUNE!