Specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, din cadrul Subdiviziunilor teritoriale din țară, au organizat instruiri cu managerii instituțiilor școlare și preșcolare, persoane responsabile de achiziția produselor alimentare pentru instituțiile de învățământ.

Foto: ANSA

Ședințele de instruire au fost realizate în format online sau offline și s-au axat pe următoarele subiecte:

– achiziționarea/procurarea produselor și/sau a serviciilor alimentare, în conformitate cu caietul de sarcini;

– transportarea, recepționarea și păstrarea produselor alimentare;

– planificarea nemijlocită a alimentației copiilor și elevilor;

– prepararea și livrarea bucatelor copiilor și elevilor;

– controlul zilnic al calității materiei prime recepționate și a bucatelor finite, precum și a servirii acestora;

– respectarea cerințelor sanitare și igienice;

– cerințele față de calitatea apei potabile, a produselor alimentare, a materiei prime și a bucatelor finite, planul de autocontrol prin încheierea unui contract cu laboratoare specializate;

– colectarea probelor diurne;

– activitatea comisiei de triere;

– implementarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 638/2016.

Întrunirile s-au desfășurat de comun acord cu Direcțiile raionale de educație, la care au participat cca 2625 de manageri ai instituțiilor de învățământ general, lucrători medicali, contabili şi bucătari șefi, care ulterior vor implementa cunoștințele la planificarea alimentației, achiziționarea, prepararea și livrarea bucatelor pentru copiii care învață în instituțiile școlare sau preșcolare.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor „are încrederea că recomandările din domeniul  alimentar şi instrucțiunile privind organizarea alimentației copiilor în instituțiile de învățământ, cu respectarea principiilor procesului de alimentație a acestora, vor asigura un regim alimentar calitativ și sănătos”.

Lilia Grubîi