Biroul relații cu diaspora lansează „Programul de susținere a revenirii de scurtă durată a membrilor diasporei cu experiență profesională avansată”. 

Scopul programului. Programul își propune să valorifice capitalul uman și experiența profesională a diasporei înalt calificate pentru dezvoltarea instituțională, politică, economică, socială și culturală a Republicii Moldova și integrarea acesteia în Uniunea Europeană.

Cine poate aplica?

Programul se adresează membrilor diasporei care:

 • Sunt originari din Republica Moldova și dețin cetățenia Republicii Moldova.
 • În ultimii 5 ani, au cumulat peste hotare o experiență profesională relevantă de minim 3 ani.
 • Sunt angajați în câmpul muncii peste hotare (angajator, liber profesionist sau alte forme de angajare).
 • Posedă cel puțin studii superioare de licență în domeniul în care își propun să contribuie.
 • Cunosc limba română.

Domenii prioritare de cooperare:

 • Educație și cercetare
 • Inovație și transfer tehnologic
 • Sănătate
 • Politici publice
 • Cultură și arte
 • Antreprenoriat și administrarea afacerilor
 • Industria creativă
 • Digitalizare, tehnologii informaționale și comunicații
 • Energetică
 • Justiție
 • Administrare publică, de nivel central sau local
 • Comunicare, jurnalism și relații cu publicul
 • Participare civică
 • Expertiză/suport în aplicarea la fondurile/programele europene și internaționale pe diverse domenii
 • Expertiză tehnică în sectorul de producție

Suport oferit. Programul oferă support material și/sau financiar pentru misiunile de revenire de scurtă durată (până la 5 luni), inclusiv transport internațional (clasa econom), diurnă (după caz) conform ratei ONU, suport informațional pentru punerea în contact cu instituțiile publice partenere din Republica Moldova.

Durata misiunii. Misiunea de revenire poate fi de până la 2 săptămâni sau de la 2 săptămâni la 5 luni și poate lua formele cu prezență fizică, online sau hibridă, în funcție de necesitățile stabilite de instituția gazdă din Republica Moldova.

Etapele concursului.

 1. Pentru a aplica, dosarul trebuie să conțină toate actele stipulate în Regulamentul* concursului:

Formularul de aplicare (Anexa A)

CV-ul aplicantului

Copia diplomelor de studii

Acte ce confirmă angajarea peste hotare

Copia buletinului de identitate sau a pașaportului

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Dosarele se vor trimite la adresa de email: brd@gov.md.

 1. În baza acestor acte, are loc verificarea administrativă a dosarului. După validarea administrativă, aplicanții vor prezenta Planul de cooperare cu instituția partener din Republica Moldova (Anexa B) pentru preselectare.

III. Interviu cu aplicanții preselectați.

 1. Selectarea și aprobarea proiectelor.
 2. Formalizarea aranjamentelor administrative cu aplicanții selectați.

Termen de depunere. Dosarele pot fi depuse oricând, ținându-se cont de faptul că examinarea lor are loc o dată pe lună, nu mai târziu de data de 25 a lunii. 

Persoană de contact: Diana Cucoș, consultant principal Biroul relații cu diaspora diana.cucos@gov.md sau brd@gov.md.

„Programul de susținere a revenirii de scurtă durată a membrilor diasporei cu experiență profesională avansată” este implementat de Biroul relații cu diaspora, în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Organizația Mondială a Sănătății și Universitatea de Medicină și Farmaceutică „Nicolae Testemițanu”, în cadrul programului comun al ONU Moldova pentru valorificarea impactului pozitiv al migrației în Republica Moldova, cu suportul financiar al Programului Multilateral pentru Migrație al ONU.

*Regulamentul concursului poate fi consultat aici: 

https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-engagement-hub-0

Lilia Grubîi