Autoritatea Națională de Integritate reamintește subiecților declarării averii și intereselor personale despre obligativitatea depunerii declarațiilor anuale până la data limită – 31 martie, inclusiv.

Astfel, potrivit Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării este obligat să depună declarația prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, semnând-o în formă electronică, prin utilizarea semnăturii electronice.

Declarația în formă electronică se consideră recepționată de Autoritatea Națională de Integritate dacă subiectul declarării primește recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia.

În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația depusă. În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificate sunt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Luând în considerație, cele expuse supra, îndemnăm subiecții declarării averii și intereselor personale să depună în termen declarațiile, consultând angajații Autorității Naționale de Integritate și materialele plasate pe pagina web a instituției www.ani.md :

  • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale;
  • Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică;
  • Ghidul utilizatorului pentru depunerea DAIP în formă electronică;
  • Ghid video privind completarea declarației on-line.

Împreună vom asigura integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică, rezumă ANI.

(Pentru conformitate, Lilia Grubîi)