Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dat start înscrierilor pentru Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2024

Ministerul Muncii și Protecției Sociale lansează Programul de Granturi mici în domeniul îmbatrânirii active, ediția 2024, care este dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova.

Cine poate aplica?

La concurs pot participa organizaţiile necomerciale din Republica Moldova, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional. Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat cu autoritățile publice locale, instituţii, donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 10%, din valoarea totală a proiectului.

Priorităţile Programului de granturi pentru anul 2024

Programul de granturi mici se acordă pentru diverse proiecte, care au ca scop promovarea participării vârstnicilor și a îmbătrânirii active, în conformitate cu obiectivele Programului privind îmbătrânirea activă și sănătoasă pentru anii 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2023.

În cadrul Programului Granturi mici în domeniul îmbătrâniri active, pentru anul 2024 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la promovarea îmbătrânirii active în baza priorităţilor:

– elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii;

– crearea organizaţiilor de ajutor reciproc al vârstnicilor;

– implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat, dialog intergeneraţional (în special prin intermediul Centrelor de tineret) programe de sport și de cultură mai prietenoase pentru vârstnici;

– programe comunitare de mobilizare și împuternicire a vârstnicilor la nivel local;

– crearea serviciilor pentru îmbătrânire activă şi sănătoasă;

– inițiative privind crearea localităților cu infrastructură prietenoasă vârstei;

– instruirea și ghidarea vârstnicilor în utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor;

– crearea Universității de vârsta a treia.

Criterii de selectare

Toate proiectele care au îndeplinit criteriile de solicitare a finanţării, vor fi evaluate de către Comisia de examinare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi mici, iar în urma obţinerii unui aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va încheia un contract de finanţare cu aplicantul, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr. 45 din 08 februarie 2024.

Având în vedere condiţiile de participare, cât şi caracterul naţional al Programului de Granturi, proiectele depuse vor fi supuse examinării, dacă rezultatul activităților propuse se încadrează în prioritățile sus menționate.

La selectarea proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:

– importanța – în contextul realizării priorităților stabilite pentru domeniul de dezvoltare relevant, anunțat în condițiile de desfășurare a concursului;

– calitatea și relevanța – descrierea problemei și măsurile de soluționare a acesteia, gradul de corelare dintre scop, obiective, activități și rezultatele așteptate;

– calitatea întocmirii bugetului (buget întocmit realist, corect în conformitate cu  liniile de buget și articolele de cheltuieli, în baza clasificației bugetare care reflectă toate activitățile planificate, inclusiv cu justificarea cheltuielilor);

– mecanismul propus de monitorizare, evaluare și prezentare a rezultatelor proiectului;

– vizibilitatea proiectului și metodele de promovare;

– sustenabilitatea proiectului și măsurile de gestionare a riscurilor interne/externe;

– experiența organizației și a echipei privind realizarea acțiunilor propuse;

– experiența privind colaborarea, parteneriatul cu autoritățile publice și organizațiile necomerciale din țară și din străinătate, după caz;

– capacitatea financiară  a organizațiilor necomerciale de a atrage resurse, altele decât cele oferite de autoritatea finanțatoare, inclusiv de la alți cofinanțatori.

Valoarea grantului oferit

Pentru finanțarea proiectelor aprobate de către membrii Comisiei de examinare, din bugetul de stat pentru anul 2024 a fost  alocată suma totală de 1 milion de lei. Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 6 luni.

Procesul de aplicare

Dosarul complet poate fi depus în format electronic (PDF și Word/Excel) la adresa de e-mail: irina.rotari@social.gov.mdpână la data de 8 aprilie 2024, ora 17.00.

Dosarul prezentat trebuie conțină următoarele acte:

 1. Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1;
 2. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.2;
 3. CV-ul organizației;
 4. CV-ul coordonatorului de proiect;
 5. Declaraţia privind neadmiterea conflictelor de interese, conform anexei nr.3;
 6. Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 10% din valoarea totală a proiectului;
 7. Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
 8. Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi după caz;
 9. Scrisori de intenție din partea terţilor;
 10. Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi necomerciale;
 11. Alte documente considerate relevante. 

Regulamentul Programului de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active îl puteți accesa AICI

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 804 429/022 804 431 sau la adresa de email: irina.rotari@social.gov.md

(Pentru conformitate, Lilia Grubîi)