Perioada declarării averii și intereselor personale pentru anul 2023 a expirat.  Legislația acordă termen pentru rectificarea declarației.

Autoritatea Națională de Integritate informează că la 31 martie s-a încheiat perioada de depunere a declarațiilor anuale de avere și interese personale pentru anul 2023. În perioada 01.01.2024 – 31.03.2024 pe Portalul Public au fost depuse 61161 declarații.

Începând cu 01 aprilie, subiectul declarării are la dispoziție termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită – 31 martie, pentru a depune declarația rectificată, în cazul în care a constatat că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate. Declarația inițială și declarația rectificată se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Ulterior, membrii Consiliului de Integritate vor determina zonele de risc pentru anumite categorii de subiecți ai declarării în vederea verificării declarațiilor anuale de avere și interese personale depuse pentru 2023.

Declarațiile de avere și interese personale ale categoriilor stabilite vor fi distribuite în mod aleatoriu către inspectorii de integritate pentru verificare.

Depunerea declaraţiei de avere şi de interese personale nu scuteşte persoana de obligaţia depunerii altor declaraţii în conformitate cu legislația în vigoare.

Lilia Grubîi