Fiind de ceva timp fără un loc de muncă, Olga Postica din Ștefan-Vodă visa să obțină o profesie pe plac. Această aspirație a determinat-o să se adreseze la Direcția pentru ocuparea forței de muncă din regiune.

În ianuarie 2022, a decis să facă un curs de formare profesională, dar nu știa nici ce i s-ar potrivi, nici ce dorește să învețe. Pentru a-i acorda ajutor, specialiștii din cadrul subdiviziunii au aplicat serviciul de ghidare în carieră prin utilizarea platformei CCP – Cognitrom career planner.

Platforma oferă posibilitate de a înțelege mai bine care ar fi profesia potrivită pentru persoană prin răspunsuri la un șir de întrebări pe anumite tematici și care, în final, determină cele mai înalte abilități ale persoanei pentru o profesie sau alta. Durata testării este de aproximativ 40 de minute, iar specialistul din cadrul subdiviziunii teritoriale ajută persoana să descifreze rezultatele testului.

Ca rezultat, Olga Postica a ales să parcurgă un curs de formare profesională în calitate de operator la calculator. După absolvire, specialiștii de la Direcția pentru ocuparea forței de muncă din Ștefan Vodă i-au asigurat intermedierea unui loc de muncă și angajarea la SA „Moldtelecom”.

„Muncesc în această companie și sunt foarte mulțumită. Mă mândresc cu rezultatele pe care le-am obținut și cu profesia aleasă”, a declarat Olga Postică.

Cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare sunt oferite gratuit de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Recalificarea se propune în scopul obținerii unei meserii/profesii, în cazul în care calificarea pe care o au persoanele șomere nu este solicitată pe piața muncii sau atunci când starea de sănătate nu permite angajarea conform calificării dobândite anterior.

Persoanele încadrate într-o formă de formare profesională beneficiază de: bursă lunară în valoare de 1367,39 lei; acoperirea cheltuielilor pentru cazare în valoare maximă 1823,18 lei; acoperirea cheltuielilor de transport în valoare maximă 1823,18 lei.

Ghidarea în carieră are drept scop susținerea tinerilor, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și altor categorii de beneficiari în identificarea oportunităților educaționale și profesionale.

Procesul de ghidare educațională și profesională prin CCP ajută beneficiarul în parcurgerea etapelor esențiale de ghidare în carieră:

  • – autocunoaștere,
  • – explorarea lumii educaționale și ocupaționale,
  • – identificarea opțiunilor profesionale și educaționale potrivite,
  • – luarea deciziei de carieră,
  • – alcătuirea planului de carieră.

Dacă doriți să beneficiați de măsurile promovate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), adresați-vă la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau la Centrul de apel al ANOFM: 0 8000 1000 (apel gratuit).

Lilia Grubîi