Bugetului Fondului de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru 2024 a fost aprobat cu o creștere de 9,1% față de anul trecut

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024 vor însuma venituri de 15,4 miliarde de lei și cheltuieli în aceeași sumă. Un proiect de lege în acest sens a fost votat de Guvern, la inițiativa Ministerului Sănătății.

Astfel, se atestă o creștere a veniturilor cu 9,1% față de suma aprobată pentru anul trecut. Totodată, a fost prognozată o creștere a sumei, din contul contribuțiilor persoanelor angajate, cu peste 15% față de suma aprobată pentru anul 2023.

Acest lucru va permite extinderea pachetului de servicii medicale, mai exact: asigurarea compensării medicamentelor și unor tipuri de dispozitive medicale, inclusiv lărgirea listei și spectrului acestora, cu accent pe boli rare, procurarea serviciilor medicale acordate în cadrul programelor speciale, procurarea serviciilor medicale neurologice pentru acordarea asistenței medicale pacienților cu AVC acut, pentru instituțiile medico-sanitare publice incluse în Serviciul național de asistență medicală al Accidentelor Vasculare Cerebrale, acoperirea cheltuielilor pentru protezele individuale și consumabilele costisitoare necesare pentru reabilitarea chirurgicală a pacienților cu tumori maligne și benigne, procurarea serviciilor de înaltă performanță necesare pentru diagnosticarea maladiilor atât pentru copii cât și pentru maturi, acoperirea cheltuielilor aferente majorărilor salariale a personalului din instituțiile medico-sanitare publice, începând cu 01.10.2023.

Totodată, în acest an, sunt anunțate, în premieră, acțiuni noi, care vor fi parte a programului unic de asigurări medicale, printre care: realizarea screening-ului auditiv tuturor nou-născuților, introducerea sistemului de e-rețetă pentru medicamentele compensate, ce va permite și specialiștilor de profil îngust să prescrie medicamente, oferirea posibilității de a alege furnizorul de servicii medicale spitalicești planificate și altele.

Din bugetul de stat va fi asigurată plata indemnizaților pentru naveta personalului medical, în cazul deplasării la locul de muncă într-o altă localitate decât cea în care locuiesc, va fi creată rețeaua de farmacii la sate (pentru anul 2024 va fi anunțat lotul format din primele 150 de farmacii) și va fi îmbunătățită în continuare infrastructura instituțiilor medico-sanitare publice republicane și raionale, a căror fondator este Ministerul Sănătății.

Lilia Grubîi