Guvernul stabilește mai multă transparență și previzibilitate în modul de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), prin aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către ANTA și a Nomenclatorului serviciilor și cuantumului tarifelor la acestea.

Potrivit hotărâri de guvern votată astăzi de Cabinetul de miniștri, tarifele serviciilor ANTA sunt incluse într-un nomenclator cu tarife stabilite și previzibile. Totodată, cuantumul tarifelor pentru serviciile publice urmează să fie în funcție de schimbarea prețurilor, a salariilor, a nivelului inflației sau a modificării costurilor variabilelor incluse în formula de calcul.

Până în prezent, ANTA nu dispunea de proceduri clare și transparente pentru calcularea tarifelor la serviciile publice prestate, cum sunt eliberarea actului de coordonare a traseului de transportare a mărfurilor periculoase; eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice; eliberarea certificatelor de competență profesională. Începând de astăzi, însă tarifele vor fi calculate în baza costurilor reale suportate de ANTA pentru prestarea serviciilor, permițând autorității să aloce resurse necesare pentru a oferi servicii de calitate ce vor duce la dezvoltarea sectorului transporturilor rutiere.

Printre beneficiile noului sistem de calculare a tarifelor se numără faptul că agenții economici vor beneficia de tarife previzibile și echitabile, putându-și planifica mai bine costurile.

Noile prevederi, elaborate de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) în comun cu ANTA și sprijinul Programului USAID Moldova Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA), constituie un pas important pentru edificarea unui sector de transporturi rutier mai modern, mai transparent și mai eficient în Republica Moldova.

Lilia Grubîi