Ce este reziliența?
Reziliența se referă la capacitatea unui individ, a unei comunități sau a unei societăți de a face față, a se adapta și a se recupera în fața dificultăților, stresului și schimbărilor. Totodată, reziliența presupune și totalitatea capacităților populației, autorităților administrației publice, sectorului privat, asociativ și voluntar în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale.

Câteva din beneficiile unui nivel mai înalt de reziliență:
✅ Educație și Conștientizare – O populație educată și informată este mai rezilientă la manipulare și influențe externe în situații de urgență sau în situații excepționale. Educație de calitate și accesul la informații corecte și de încredere;
✅ Instituții Puternice – Instituții de stat mai transparente și responsabile. Funcționare mai eficientă și gestionarea situațiilor de urgență și excepționale;
✅ Capacități de prevenire, pregătire și răspuns ale sistemului de protecție civilă al Republicii Moldova mai dezvoltate, ce vor asigura cetățenilor prestarea unor servicii de stat de calitate, ceea ce va contribui la reducerea numărului de victime și pagube cauzate de situațiile de urgență/excepționale.

👉 Pentru mai multe detalii despre importanța rezilienței pentru bunăstarea societății noastre, accesează revista informativă aici: shorturl.at/izLS9

Să construim împreună o țară rezilientă în fața oricăror situații de urgență!

➡️ Află mai multe despre campanie pe moldovarezilienta.pisa.md/ro
#MoldovaRezilientă #împreună #înSiguranță