Legea privind transparența în procesul decizional nr.239/2008, constituie legea cadru menită să stabilească principiile și cerințele/de bază privind informarea, consultarea și participarea sectorului asociativ, a cetățenilor și altor părți interesate de procesul de elaborare și adoptare a deciziilor de către autoritățile publice.

Principiul transparenței în procesul decizional, presupune asigurarea accesului cetățenilor la documentele aflate în proces de elaborare/modificare în cadrul APC, precum și la consultarea acestora cu privire la adoptarea anumitor decizii și reglementări.

Transparența, în sens larg, se referă la accesul liber la informație de orice fel, la posibilitatea de a participa sub orice formă și a pune la dispoziția publicului informații relevante și în timp util cu privire la activitățile desfășurate de către autoritățile și instituțiile publice.

Cum este asigurată transparența decizională în condițiile Stării de Urgență și care sunt acțiunile autorităților în acest sens aflăm din Emisiune.