Orașul Ștefan Vodă a fost desemnat „Capitala Tineretului 2022”. Localitatea câștigătoare a fost stabilită în baza deciziei Comisiei de evaluare instituită de către Ministerul Educației și Cercetării. Programul are la bază următoarele direcţii prioritare de intervenţie: implementarea politicii de tineret la nivel local, încurajarea autorităţilor administraţiei publice locale şi consolidarea capacităţilor acestora în procesul de dezvoltare a unui model eficient de implementare a politicii de tineret la nivel local, apropierea administraţiei publice locale faţă de tineri, susţinerea autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea parteneriatelor, consolidarea sectorului de tineret la nivel local.

În cadrul Programului ,,Ștefan Vodă – Capitala Tineretului 2022” urmează a fi concentrate o serie de activități de tineret ale autorităţilor administrației publice centrale și locale, organizațiilor necomerciale, partenerilor de dezvoltare și societății civile.