Crocmaz pentru justiție verde – rezultatele intermediare ale proiectului partea a Programului de granturi mici

Locuitorii satului Crocmaz, r. Ștefan Vodă, se implică activ în soluționarea problemelor de mediu locale și aplică principiile și instrumente de transparență decizională în procese de luare a deciziilor privind mediul, la nivel local, prin intermediul proiectului „Crocmaz pentru justiție verde”, implementat de către A.O. Viitorul. Această asociație este unul dintre beneficiarii Programului de granturi mici (PGM) Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiție Verde, desfășurat de către AO EcoContact, cu suportul Suediei.

Prin intermediul proiectului „Crocmaz pentru justiție verde”, AO Viitorul urmărește organizarea activităților publice cu membrii comunității în scopul asigurării transparenței decizionale în procese de luare a deciziilor referitor la mediu, colectarea selectivă a deșeurilor de plastic și a celor organice, precum și creșterea eficienței energetice a edificiului instituției publice Gimnaziul „Ecaterina Malcoci” prin instalarea a 11 geamuri.

În prima perioadă de implementare a proiectului, au fost organizate 9 evenimente de informare a comunității cu referire la problemele de mediu locale: colectarea selectivă a deșeurilor de plastic, importanța creșterii eficienței energetice a edificiilor, combaterea infracțiunilor de mediu, metode de compostare a deșeurilor vegetale, cu participarea a 115 localnici și voluntari. Cu scopul de a consolida responsabilizarea față de mediu, a fost desfășurată activitatea de voluntariat „Nu contaminăm natura cu plastic”, în cadrul căreia 195 de elevi, 15 cadre didactice și 20 de părinți au colectat deșeurile de plastic din comunitate. În același timp, au fost confecționate zece containere pentru selectarea plasticului, ulterior pentru a fi instalate prin localitate în colaborare cu autoritățile publice locale (APL). Următorul pas va constitui încheierea contractului primăriei cu un operator autorizat pentru gestionarea deșeurilor de plastic, activitate care va fi monitorizată de către membrii AO Viitorul.

O altă activitatea vizează amenajarea a două spații de compostare pe teritoriul instituției de învățămînt, unde circa 40 de elevi au colectat deja frunzele de pe teritoriul adiacent instituției și din localitate și le-au depozitat în spațiile special amenajate. Totodată, a fost amenajat teritoriul din preajma gimnaziului: 340 de puieți de plante decorative au fost plantați în parcul gimnaziului, activitate care a implicat 70 de membri ai comunității.

În cea de-a doua etapă a proiectului urmează a fi organizate audieri publice cu membrii comunității în parteneriat cu APL, în scopul integrării aspectelor de mediu în activitățile de dezvoltare la nivel local. De asemenea, va fi organizat un concurs de desene pentru elevii din ciclul primar cu tema: „Sunt un consumator responsabil” și o expoziție de fotografii cu genericul „Nistrul meu”. De asemenea, urmează instruiri pe tema „Orice picătură de apă e viață”, completându-se cu activități practice: instalare a trei colectoare de apă pluvială pe perimetrul edificiului instituției publice Gimnaziul „Ecaterina Malcoci”. Apa colectată va fi utilizată la irigarea puieților și zonelor verzi în perioadele secetoase ale anului.

O altă problemă a satului Crocmaz este combaterea Abroziei. Astfel, s-a planificat amenajarea unui spațiu verde, loc de joacă, pe teritoriul instituției unde cresc plante de Ambrozie.  În urma desfășurării unei mese rotunde, în colaborare cu agenții economici, membrii comunității, elevii și părinții instituției, s-au efectuat lucrări agricole de pregătire a solului pentru înverzire cu iarbă de gazon în sezonul de primăvară.

„Crocmaz pentru Justiție verde” este unul dintre cele opt proiecte desemnate câștigătoare în cadrul celor două runde de apeluri ale programului de granturi mici (PGM) Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiția verde lansat de AO EcoContact cu suportul Suediei. Valoarea totală a bugetului pentru acest proiect constituie 400 000 MDL, dintre care valoarea grantului este 360 000 MDL, iar contribuția beneficiarului însumează 10% din bugetul total. Perioada de implementare a proiectului este 12 luni.

În context, reamintim și îndemnăm organizațiile eligibile să participe la cea de-a treia ediții a Programului de granturi mici pentru ONG-uri: ”Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și justiție verde”.

(Pentru conformitate, Lilia Grubîi)