Ministerul Educației și Cercetării a aprobat Metodologia desfășurării examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule și documentarea cu permis de conducere, elaborată în colaborare cu Agenția Servicii Publice, entitate care urmează să implementeze acest document.

Metodologia transpune în procedura de examinare Directiva UE 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere și oferă instrumente pentru o evaluare riguroasă, transparentă și obiectivă în vederea obținerii dreptului de a conduce vehicule la toate categoriile/subcategoriile, notează Studio-L.

Totodată, noua procedură de examinare asigură condiții pentru preschimbarea permiselor de conducere emise de către autoritățile altor state cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale de conversiune a permiselor de conducere.

În scopul realizării unei evaluări obiective, Metodologia asigură relaționarea probelor de examinare cu finalitățile Programelor de formare profesională a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile/subcategoriile, aprobate prin Ordinul MEC nr. 260 din 12.04.2022 cu accent pe conducerea în siguranță a vehiculelor în diferite situații și condiții rutiere, respectând Regulamentul circulației rutiere.

Unul dintre elementele de noutate este asigurarea publicării anuale a rezultatelor candidaților examinați la fiecare program din cadrul fiecărei unități de formare a conducătorilor auto, pentru a spori credibilitatea și atractivitatea programelor de formare a conducătorilor auto și pentru a promova calitatea serviciilor de formare prestate, oferind cetățenilor ierarhia unităților de formare în baza principiului calității.

Lilia Grubîi