Uniunea Europeană este ferm alături de Ucraina și de poporul său și va continua să sprijine cu hotărâre economia, societatea, forțele armate și reconstrucția viitoare a Ucrainei. Am sintetizat mai jos, măsurile concrete şi deciziile de susţinere ale forului european în gestionarea crizei refugiaţilor din Ucraina, inclusiv în Republica Moldova.

La 4 martie 2022, UE a activat Directiva privind protecția temporară. Obiectivul este de a atenua presiunea asupra sistemelor naționale de azil și de a permite persoanelor strămutate să se bucure de drepturi armonizate în întreaga UE. Printre aceste drepturi se numără:

 • dreptul de ședere
 • accesul la piața forței de muncă și la locuințe
 • asistența medicală
 • asistența socială
 • accesul la educație pentru copii

Protecția temporară este un mecanism de urgență care poate fi activat în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate și care urmărește să ofere o protecție imediată și colectivă persoanelor strămutate care nu se pot întoarce în țara lor de origine.

Protecția temporară va dura cel puțin un an (până la 4 martie 2023) și până la trei ani, în funcție de evoluția situației din Ucraina.

Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a dus la un aflux de milioane de persoane care caută refugiu în UE și în Republica Moldova.

Sute de mii de copii, inclusiv copii orfani și copii care se aflau în centre de plasament, au părăsit Ucraina din cauza războiului.

 

Protecția și promovarea drepturilor copilului reprezintă o prioritate pentru UE, iar drepturile copiilor sunt drepturi ale omului, care sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE.

La 8 iunie 2022, Consiliul a adoptat concluzii privind Strategia UE privind drepturile copilului, cu un accent deosebit asupra protecției drepturilor copiilor în situații de criză sau de urgență.

În contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Consiliul a luat act de necesitatea de a proteja copiii care se confruntă cu conflicte armate și cu urmările acestor conflicte, în special de a-i proteja de:

 • recrutarea de către forțelor armate
 • traficul de ființe umane
 • adopția ilegală
 • exploatare sexuală
 • separarea de familiile lor

Într-o declarație politică adoptată la 27 iunie 2022, Consiliul și-a reafirmat angajamentul față de protejarea tuturor copiilor care au fugit din calea războiului din Ucraina, în special a celor separați de familiile lor, împotriva tuturor riscurilor de adopție ilegală, de răpire sau de exploatare.

Consiliul a încurajat statele membre:

 • să pună la dispoziție asistență juridică gratuită și acces gratuit la servicii de asistență medicală copiilor ucraineni strămutați
 • să informeze copiii neînsoțiți și separați de familie care călătoresc din Ucraina cu privire la drepturile lor
 • să ia toate măsurile posibile pentru a asigura o primire de înaltă calitate a copiilor
 • să se asigure că toți copiii neînsoțiți și separați de familie sunt pe deplin integrați în sistemele naționale de protecție a copilului
 • să sprijine accesul la educație și îngrijire de calitate

Ajutor umanitar

UE a alocat 348 de milioane EUR sub formă de asistență umanitară pentru a ajuta civilii afectați de războiul din Ucraina. Această sumă include 335 de milioane EUR pentru Ucraina și 13 milioane EUR pentru Republica Moldova.

Prin această finanțare, cetățenii aflați în interiorul granițelor Ucrainei și cei care au fugit în țările învecinate primesc ajutor sub formă de:
 • alimente
 • apă
 • îngrijiri de sănătate
 • adăpost

Până în prezent, peste 7,8 milioane de persoane au beneficiat de asistență umanitară în Ucraina. Această finanțare face parte din pachetul de sprijin în valoare de 1 miliard EUR promis de Comisia Europeană pentru a răspunde celor mai presante nevoi umanitare, atât în interiorul Ucrainei, cât și în afara acesteia.

Protecţie civilă

Ca răspuns la escaladarea conflictului în februarie 2022, UE coordonează furnizarea de asistență materială Ucrainei și țărilor vecine prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. Până în prezent, aceasta este cea mai mare operațiune a mecanismului de protecție civilă al UE.

Toate țările UE, precum și Macedonia de Nord, Norvegia și Turcia oferă asistență concretă Ucrainei, inclusiv:

 • materiale medicale
 • îmbrăcăminte de protecție
 • articole pentru adăposturi
 • echipamente pentru stingerea incendiilor
 • generatoare de curent electric
 • pompe de apă

În Ucraina a fost mobilizată asistență suplimentară prin intermediul rezervelor medicale rescEU, inclusiv echipamente medicale specializate și materiale de protecție, cum ar fi măști și halate.

De asemenea, UE oferă sprijin în materie de protecție civilă Cehiei, Republicii MoldovaPoloniei, Slovaciei și Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR).

Sprijin pentru țările UE care găzduiesc refugiați

Primirea de către UE a refugiaților care își părăsesc casele s-a aflat în centrul răspunsului comun al statelor membre la război. Acțiunea la nivelul UE reflectă solidaritatea de care dau dovadă cetățenii din toată UE, precum și eforturile uriașe depuse de autoritățile naționale și locale, ONG-uri, asociații comunitare și întreprinderi.

UE le oferă statelor membre sprijin constant și ia noi măsuri în acest sens.

Sprijin financiar

Pentru a ajuta persoanele să fugă din calea războiului din Ucraina, în aprilie 2022 UE a aprobat trei regulamente care deblochează fonduri în valoare de peste 20 de miliarde EUR. Aceste fonduri vor garanta faptul că statele membre care găzduiesc refugiați dispun de resurse suficiente pentru a răspunde nevoilor tot mai mari în materie de locuințe, educație și îngrijiri de sănătate.

Fondurile politicii de coeziune

În aprilie 2022, Consiliul a adoptat un regulament privind acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE), care permite eliberarea și realocarea rapidă de fonduri din cadrul politicii de coeziune.

Statele membre pot utiliza fonduri în valoare totală de până la 9,5 miliarde EUR care nu sunt încă programate în cadrul tranșei din 2022 a Asistenței de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU), unul dintre cele mai mari programe de investiții publice ale UE post-pandemie. De asemenea, acestea pot utiliza toate resursele nealocate în perioada 2014-2020 (aproximativ 7 miliarde EUR).

În aceeași lună, Consiliul a aprobat un regulament care permite plata imediată a unei sume suplimentare de 3,5 miliarde EUR – în cadrul REACT-EU – către țările UE care primesc refugiați.

Fonduri în domeniul afacerilor interne

În aprilie 2022, Consiliul a adoptat și un regulament pentru:

 • deblocarea a până la 420 de milioane EUR din fondurile rămase din fondul pentru afaceri interne pentru perioada 2014-2020
 • a permite statelor membre și altor donatori publici sau privați să aducă contribuții suplimentare în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2021-2027
 • Asistență tehnică

Comisia a lansat o cerere specială în cadrul instrumentului de sprijin tehnic (IST) pentru a sprijini statele membre să primească refugiați din Ucraina ca urmare a invadării țării de către Rusia și să elimine treptat dependența lor de combustibilii fosili din Rusia.

Sprijin pentru gestionarea frontierelor

Comisia Europeană a publicat orientări operaționale pentru a ajuta polițiștii de frontieră ai statelor membre să gestioneze în mod eficient sosirile la frontierele cu Ucraina și să reducă timpul de așteptare, menținând în același timp un nivel ridicat de securitate.

La 17 martie, UE a semnat un acord privind statutul cu Republica Moldova referitor la activitățile operaționale desfășurate de Frontex. Acordul va permite Frontexului să sprijine Republica Moldova în gestionarea frontierelor, prin trimiterea de echipe capabile să ofere sprijin autorităților din Republica Moldova în îndeplinirea unor sarcini precum înregistrările și verificările la frontieră.

Platforma de solidaritate a UE

În urma unei solicitări din partea Consiliului European și a Consiliului Justiție și Afaceri Interne din martie 2022, Comisia Europeană a prezentat un plan în 10 puncte pentru a sprijini statele membre în intensificarea eforturilor acestora de primire a refugiaților din Ucraina.

O coordonare strânsă la nivelul UE este esențială pentru un răspuns eficace. Platforma de solidaritate a UE va acționa ca element operațional esențial pentru o astfel de coordonare, inclusiv cu autoritățile ucrainene relevante și cu omologii lor.

Asistență economică

Măsuri comerciale

La 24 mai 2022, Consiliul a adoptat un regulament care permite liberalizarea temporară a comerțului, precum și alte concesii comerciale cu privire la anumite produse ucrainene. Decizia se va aplica pentru o perioadă de un an și va suspenda în special:

 • toate tarifele prevăzute în temeiul titlului IV din Acordul de asociere dintre UE și Ucraina
 • perceperea taxelor antidumping la importurile originare din Ucraina
 • aplicarea regimului comun aplicabil importurilor în ceea ce privește importurile originare din Ucraina

La 18 iulie 2022, Consiliul a adoptat un regulament de liberalizare temporară a comerțului în privința celor șapte produse agricole din Republica Moldova care nu sunt deja complet liberalizate: tomatele, usturoiul, strugurii de masă, merele, cireșele, prunele și sucul de struguri. Aceasta înseamnă că Republica Moldova poate cel puțin să își dubleze exporturile de astfel de produse – pentru o perioadă de un an – către Uniunea Europeană fără taxe vamale.

Asistență macrofinanciară

Între 2014 și 2021, UE a sprijinit Ucraina prin cinci operațiuni consecutive de asistență macrofinanciară (AMF), care s-au ridicat în total la 5 miliarde EUR sub formă de împrumuturi.

În 2022, UE a furnizat o sumă suplimentară de 2,2 miliarde EUR pentru a promova stabilitatea pentru a răspunde nevoilor imediate și urgente de finanțare ale Ucrainei.

În cadrul Consiliului European din 30-31 mai 2022, șefii de stat și de guvern din UE au declarat că UE este pregătită să acorde Ucrainei o nouă asistență macrofinanciară excepțională în valoare de până la 9 miliarde EUR în 2022.

În aprilie 2022, UE a desfășurat o nouă operațiune de asistență macrofinanciară în valoare de 150 de milioane EUR în beneficiul Republicii Moldova.

Sprijin pentru armata ucraineană

În 2022, UE a adoptat măsuri de asistență în valoare de 2,5 miliarde EUR în cadrul Instrumentului european pentru pace, care vor contribui la:

 • consolidarea capabilităților și a rezilienței forțelor armate ucrainene
 • protejarea populației civile împotriva agresiunii militare în curs

Măsurile de asistență convenite vor finanța furnizarea de echipamente și materiale, cum ar fi echipamente individuale de protecție, truse de prim ajutor și combustibili, precum și de echipamente militare și platforme concepute pentru a aplica o forță letală în scopuri defensive.

Sprijin pentru investigarea și urmărirea penală a crimelor de război

De la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, numeroase informații sugerează, din păcate, că în această țară au fost săvârșite și se săvârșesc în continuare crime împotriva umanității și crime de război.

În mai multe rânduri, liderii UE au condamnat atacurile lansate fără discriminare de către Rusia împotriva civililor și a infrastructurii civile și au reiterat faptul că dreptul internațional umanitar trebuie respectat.

Rusia, Belarusul și toți cei responsabili de crime de război și de alte infracțiuni extrem de grave vor fi trași la răspundere pentru acțiunile lor, în conformitate cu dreptul internațional.

Concluziile Consiliului European, 23-24 iunie 2022

UE și statele sale membre sprijină pe deplin Ucraina în a asigura faptul că cei răspunzători de teribilele atrocități comise sunt aduși în fața justiției. UE a luat o serie de măsuri în acest sens.

În martie 2022, toate statele membre ale UE, împreună cu alte țări partenere, au decis să sesizeze în mod colectiv Curtea Penală Internațională (CPI) cu privire la situația din Ucraina. Pe lângă ancheta desfășurată de procurorul CPI, procuroarea generală a Ucrainei a deschis, de asemenea, o anchetă, la fel ca autoritățile din mai multe state membre.

EUAM Ucraina

În aprilie 2022, Consiliul a modificat mandatul misiunii UE de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina). Noile norme permit misiunii să ofere autorităților ucrainene consiliere strategică și formare pentru a facilita investigarea și urmărirea penală a oricăror infracțiuni internaționale.

EUAM Ucraina poate, de asemenea, să doneze fonduri sau echipamente autorităților ucrainene și va coopera îndeaproape cu CPI și cu Eurojustul, agenția UE pentru cooperare judiciară în materie penală.

Grupul consultativ în materie de atrocități

Tot în mai 2022, UE, Statele Unite și Regatul Unit au anunțat crearea Grupului consultativ în materie de atrocități, al cărui scop este de a o sprijini pe procuroarea generală a Ucrainei în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor comise în legătură cu conflictul.

Grupul consultativ va consolida eforturile actuale ale UE, SUA și Regatului Unit de a se avansa în ceea ce privește tragerea la răspundere pentru atrocitățile comise în contextul războiului de agresiune al Rusiei purtat în prezent împotriva Ucrainei.

Reconstrucția unei Ucraine democratice

Cu ocazia Consiliului European din 24-25 martie 2022, liderii UE au subliniat că UE se angajează să ofere sprijin guvernului ucrainean pentru nevoile imediate ale acestuia și, după ce asaltul rus va înceta, pentru reconstrucția unei Ucraine democratice.

În acest scop, liderii UE au convenit să constituie un fond fiduciar pentru solidaritatea cu Ucraina și au solicitat inițierea fără întârziere a pregătirilor în acest sens.

La 5 mai 2022, Polonia și Suedia au organizat o conferință internațională a donatorilor pentru Ucraina. Conferința reprezintă punctul de plecare al fondului fiduciar pentru solidaritatea cu Ucraina, având obiectivul de a mobiliza fonduri pentru sprijin umanitar, nevoi de lichidități pe termen scurt și reconstrucție.

La 30 mai, șefii de stat și de guvern din UE au afirmat că ar trebui avută în vedere o platformă pentru reconstrucția Ucrainei și că această platformă ar trebui să reunească guvernul ucrainean, UE și statele sale membre, Banca Europeană de Investiții, precum și parteneri, instituții financiare și organizații de la nivel internațional. Ei au subliniat de asemenea că sprijinul UE pentru reconstrucție va fi legat de punerea în aplicare a unor reforme care se înscriu pe traiectoria europeană a țării.

Lilia Grubîi