Pesticidele sunt folosite nu doar de către operatorii profesioniști, în gospodăriile agricole, dar și de consumatorii de rând, care nu întotdeauna dețin informații veridice referitor la utilizarea corectă a acestor preparate.

În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a pregătit un set de recomandări importante, pentru a informa cetățenii și a-i ajuta să evite orice efecte nocive în urma utilizării pesticidelor sau a altor produse de uz fitosanitar:

pesticicdele trebuie procurate numai din magazinele agricole specializate, autorizate spre comercializarea acestora pentru populație, în ambalaj mic; 

la procurarea preparatului, este necesar de a se solicita  consultanță de la specialistul care activează în cadrul magazinului ( persoană instruită, cu studii în domeniu), referitor la dăunătorul culturii protejate, produsul recomandat în acest scop, norma de utilizare (concentrația);

studierea atentă a informației de pe ambalaj. Eticheta trebuie să conțină: modul de utilizare, căror culturi li se aplică şi/sau împotriva căror organisme dăunătoare se utilizează produsul, țara de origine, procedeul aplicat, doza (norma de consum), numărul de tratamente, termenul de descompunere, perioada de așteptare, interdicțiile sau limitările în cazul aplicării, particularitățile explozibile şi/sau inflamabile ale produsului şi ale ambalajului, măsurile de securitate la aplicarea produsului, metodele de acordare a primului ajutor medical în caz de intoxicare, denumirea comercială a preparatului, conținutul substanței active, forma preparativă, firma producătoare şi adresa juridică a acesteia, numărul lotului de marfă şi data fabricării ei, riscurile pe care le prezintă pentru om, animale şi mediu, acțiunea produsului, efectele secundare şi termenul în care acestea se manifestă, condițiile de păstrare şi ambalare, alte informații prevăzute în actele normative, etc.;

soluția pentru tratarea culturii trebuie pregătită într-o cantitate minimă, pentru a fi utilizată în totalitate la prelucrarea plantei;

pentru a preveni expunerea la pesticide sau pătrunderea acestora în organism prin ingerare, inhalare sau prin contact cu pielea, se vor utiliza echipamente de protecție individuală: halate, mănuși impermeabile, ochelari, respiratoare, cizme, etc;

sectoarele aferente caselor de locuit se vor trata doar în cazul pericolului răspândirii în masă a dăunătorilor și a bolilor plantațiilor verzi, cu norma minimă de consum a preparatului;

tratările se vor efectua în orele de dimineață sau de seară,  pe timp fără vânt, în zile înnorate, la temperatura minimă a aerului;

de respectat termenul de așteptare din ziua ultimului tratament cu pesticide a culturii și recoltarea, indicat pe ambalaj.

ATENȚIE! Se interzic indicații pe etichetă de tipul: „Nu este toxic”, „Nu dăunează sănătății” ori altele similare.

Aplicarea pesticidelor pe loturile individuale (grădini, cotele individuale de pământ), prezintă un pericol pentru oameni, animale, păsările domestice, albine, în cazul când, elementar, nu se respectă cerințele menționate.

IMPORTANT! Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor încurajează consumatorii să utilizeze cât mai rar posibil pesticidele pentru a pune pe masă produse sigure și inofensive.

Lilia Grubîi