În contextul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova invită doritorii să viziteze expoziţia tematică Violența împotriva femeilor – pandemie globală a umanităţii, ce reflectă strategiile de prevenire şi combaterea violenţei împotriva femeilor, raportul de estimare a costurilor violenţei în familie şi a violenţei împotriva femeilor în Moldova, egalitatea de gen: contextul legal, instituţional şi de politici în Republica Moldova, cadrul juridic naţional de protecţie împotriva violenţei în familie etc.

Anul acesta, tema celor 16 Zile globale de activism împotriva violenței bazate pe gen este „Investirea pentru prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor”, punând accent pe importanța investiției în diferite strategii de prevenire pentru a opri violența încă de la început.

Expoziţia cuprinde circa 70 documente si este sistematizată în 3 compartimente:

Investirea pentru prevenirea violenţei împotriva femeilor şi fetelor, menţionată mai sus; Violenţa bazată pe gen  – premisa discriminării, neglijării şi exploatării; Violenţa în familie – maladia secolului XXI.

Ziua de 25 noiembrie a fost stabilită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin Rezoluția nr. A/RES/54/134, ca Zi internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor.

Începând cu anul 1991 a fost lansată campania internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor care marchează seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor și care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor) -10 decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului (adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului).

În sprijinul acestei campanii, inițiativa UNITE până în 2030 a Secretarului General al Națiunilor Unite solicită acțiuni globale pentru a crește gradul de conștientizare, a stimula eforturile de advocacy și a împărtăși cunoștințele și inovațiile pentru a ajuta la stoparea tuturor tipurilor de violență împotriva femeilor și fetelor.

Lilia Grubîi