Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele etapei de recenzare în cadrul Recensământului populației și locuințelor 2024 și activitățile postrecenzare

În perioada 8 aprilie-7 iulie 2024 în Republica Moldova s-a desfășurat Recensământul populației și locuințelor (RPL), activitate de anvergură națională care are drept scop prioritar producerea statisticilor oficiale privind numărul și distribuția teritorială a populației cu reședință obișnuită, structura etnică și religioasă, structura demografică și socioeconomică, precum și fondul locativ și condițiile de locuit ale persoanelor care locuiesc pe teritoriul țării.

RPL 2024 este primul recensământ din Republica Moldova care a fost organizat și desfășurat în format digital, datele de la populație fiind colectate prin interviu față-în-față, utilizând tablete și hărți digitale. Procesul de colectare a datelor în teren s-a desfășurat cu respectarea confidențialității și asigurarea regulilor de protecție a datelor.

Cu acest prilej, Biroul Național de Statistică (BNS), cu susținerea Uniunii Europene și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), au organizat un eveniment dedicat finalizării lucrărilor de recenzare în cadrul Recensământului populației și locuințelor 2024, care s-a desfășurat la data de 9 iulie curent. Evenimentul a întrunit peste 100 de participanți, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, mediului academic, societății civile, mass-media, precum și personalului de recensământ antrenat în procesul de colectare a datelor pe teren.

Potrivit datelor preliminare prezentate în cadrul evenimentului, în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024 în cadrul Recensământului populației și locuințelor au fost recenzate 2448 mii de persoane, care includ atât persoanele cu reședință obișnuită, cât și cele fără reședință obișnuită în Republica Moldova, inclusiv eventualele dublări, care vor fi identificate la etapa de procesare. Totodată, în perioada sus-menționată au fost recenzate 1655 mii de locuințe, inclusiv cele ocupate, secundare și neocupate.

Totodată, în cadrul evenimentului a fost menționat că, BNS va desfășura Ancheta postrecenzare în perioada 15 iulie-11 august 2024, care are drept scop evaluarea activității de recenzare, inclusiv estimarea gradului de acoperire și a erorilor de conținut a datelor. Ancheta postrecenzare se va desfășura pe baza unui chestionar, care a fost deja în proces de consultare publică.

Primele rezultate (date preliminare) de recensământ urmează să fie diseminate la sfârșitul anului 2024, după procesarea datelor, cu utilizarea surselor de date administrative, iar rezultate finale detaliate, inclusiv pe grupă de vârstă, sex, localitate etc., vor fi disponibile și publicate până la finele anului 2025.

Conducerea Biroului Național de Statistică a adus mulțumiri locuitorilor țării care au manifestat deschidere și au participat la recensământ, oferind date complete și veridice, precum și personalului temporar de recensământ care și-a desfășurat activitatea cu dedicație și responsabilitate pentru a asigura plenitudinea și calitatea lucrărilor de recenzare pe teren. De asemenea, a fost remarcată contribuția și implicarea autorităților publice centrale și locale, organizațiilor societății civile, companiilor sociologice, organizațiilor etnoculturale, mediului academic, mediului de afaceri, patronatelor, sindicatelor, mitropoliilor, instituțiilor mass-media, partenerilor de dezvoltare naționali și internaționali, în special Uniunii Europene și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, la buna organizare și desfășurare a etapei de recenzare în cadrul RPL 2024.

(Pentru conformitate, Lilia Grubîi)