La 29 iunie au intrat în vigoare noile prevederi legale cu privire la medierea garantată de stat – servicii incorporate în cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat.

Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat nr. 198/2007 a fost completată cu un nou capitol, privind procedura acordării medierii garantate de stat,care descrie:

 • –       criteriile și condițiile de acordare a serviciilor de mediere garantată de stat;
 • –       modalitatea de înaintare a cererii de către solicitant;
 • –       termenul și modul de examinare a cererii;
 • –       mecanismul de recuperare a cheltuielilor bugetare în cazul înaintării unor date eronate;
 • –       statutul mediatorilor care acordă servicii de mediere garantată de stat, precum și procedura de selectare a acestora;
 • –       raportarea și remunerarea mediatorilor;
 • –       asigurarea calității serviciilor de mediere garantată de stat.

Subiecții care pot beneficia de mediere garantată de stat sunt:

 • –       persoanele cu venit mai mic decât salariul minim lunar pe țară;
 • –       minorii, persoanele cuprinse cu vârsta între 18 și 21 ani, persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată, indiferent de nivelul veniturilor.

Pentru asigurarea accesului efectiv la metodele alternative de soluționare a litigiilor, serviciile de mediere garantată de stat vor fi extinse și acordate:

 • –       în cauzele penale și contravenționale în care împăcarea conduce la înlăturarea răspunderii;
 • –       în cauzele civile în care părțile pot dispune liber prin tranzacție, în condițiile legii.

Acordarea serviciilor de mediere garantată de stat poate fi solicitată de către:

 • –       persoana recunoscută în calitate de bănuit, învinuit sau inculpat;
 • –       persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional;
 • –       victimă, partea vătămată sau partea civilă;
 • –       reclamant, pârât sau intervenientul principal.

Cererea de acordare a serviciilor de mediere, conform unui model aprobat, se depune la unul din cele 5 oficii teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, iar decizia în privința acesteia se emite în termen de 3 zile.

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat asigură calitatea serviciilor de mediere garantată de stat prin monitorizare, verificarea informațiilor de la oficiile teritoriale, examinarea plângerilor parvenite de la beneficiarii de servicii de mediere garantată de stat, precum și de la instituțiile interesate.

Medierea poate contribui la soluționarea mai rapidă și mai prietenoasă a litigiilor.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina Ministerului Justiției, Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat și a Consiliului de mediere.

Lilia Grubîi