Provocări și soluții privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor, discutate în cadrul unei mese rotunde cu participarea partenerilor

Biroul Național de Statistică (BNS) în parteneriat cu Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova) a organizat vineri, 27 octombrie 2023, masa rotundă cu genericul “Recensământul de probă al populației și locuințelor: provocări și soluții”. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, mediului academic, organizațiilor societății civile, ai partenerilor de dezvoltare, precum și experți naționali și internaționali.

Foto: BNS

În cadrul mesei rotunde, au fost abordate o serie de provocări privind organizarea și desfășurarea recensământului de probă al populației și locuințelor și discutate posibilele soluții pentru depășirea acestora în cadrul recensământului de bază, planificat pentru a fi realizat în anul 2024.

Recensământul de probă a servit la testarea chestionarelor de recensământ, a softurilor și tehnicilor inovative (cu utilizarea tabletelor) care au fost aplicate pentru prima dată în colectarea datelor despre populație și locuințe, a sarcinii care revine unui recenzor, a timpului necesar pentru desfășurarea unui interviu, precum și a diverselor aspecte privind modul de organizare a recenzării. De menționat că, recensământul de probă s-a realizat conform termenelor prestabilite, în toate sectoarele de recenzare selectate în cele 11 localități din țară. Au fost vizitate circa 22 mii de locuințe, cu colectarea datelor prin interviu, utilizând dispozitive electronice în baza chestionarelor de recensământ consultate public și urmând recomandările internaționale în domeniu.

Printre provocările cu care s-au confruntat recenzorii pe durata desfășurării recensământului de probă se numără: reticența unor respondenți (în special în mediul urban) de a participa la recensământ; lungimea chestionarului (cu prea multe întrebări în opinia respondenților) și unele întrebări sensibile din chestionare, cum ar fi datele despre numărul de identificare de stat (IDNP), uniunea consensuală, locul de muncă, dificultățile în activitatea zilnică; colectarea informației despre blocurile cu multe etaje unde imaginea satelitară a creat uneori confuzii; colectarea datelor despre locuințele neocupate sau ocupate de persoane cu prezență temporară (în chirie), pentru care a fost dificil de determinat corect statutul recenzării chiar și după vizitarea repetată a locuințelor etc. Este de menționat și dificultatea identificării persoanelor cu pregătire corespunzătoare conform exigențelor față de personalul de recensământ (în special recenzori). O altă provocare constă în lucrul cu sursele de date administrative și cele private, inclusiv ce ține de accesul efectiv la datele și metadatele aferente, precum și corespunderea acestor date criteriilor statistice.

Printre soluțiile discutate la masa rotundă au fost enumerate: pregătirea unei campanii naționale ample de informare privind desfășurarea recensământului și implementarea acesteia în termene optime, contribuția importantă revenind autorităților publice centrale și locale, organizațiilor societății civile, instituțiilor mass-media și altor parteneri; optimizarea fluxului logic în cadrul aplicației de colectare a datelor; revizuirea chestionarelor de recensământ prin micșorarea volumului acestora (inclusiv a numărului de întrebări și a variantelor de răspuns la unele întrebări); îmbunătățirea manualelor recenzorilor și supervizorilor, prin detalierea instrucțiunilor referitor la procedura de colectare a datelor în teren per obiect de recenzare (în special clădiri și locuințe), inclusiv a instrucțiunilor privind utilizarea aplicației de introducere a datelor pe dispozitivele electronice (tablete); eficientizarea instruirilor personalului de recensământ cu optimizarea conținutului de instruire și extinderea sesiunilor destinate creării abilităților practice etc.

Potrivit sondajului de opinie realizat cu persoanele care au participat la recensământul de probă, 95% dintre acestea au menționat că procesul de recenzare le-a fost explicat bine și au înțeles bine întrebările din chestionare. Peste 70% au declarat că durata recenzării a fost una rezonabilă. Totodată, 33% dintre cei care au participat la sondaj au menționat că unele întrebări au fost deranjante.

Recensământul de probă al populației și locuințelor s-a desfășurat în perioada 28 august – 10 octombrie 2023, în 11 localități din țară, inclusiv în localitatea Varniţa, Anenii Noi, şi Copanca, Căuşeni. Recensământul de probă constituie o etapă importantă de pregătire a Recensământului populației și locuințelor planificat pentru anul 2024, ca parte a rundelor mondiale de recensăminte, realizate în conformitate cu recomandările internaționale o dată la 10 ani. Acest exercițiu a fost realizat din sursele bugetului de stat, cofinanțat de Uniunea Europeană și Fondul ONU pentru populație.

(Pentru conformitate, Lilia Grubîi)