Cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de hotărâre privind reorganizarea și optimizarea structurii interne a Agenției Naționale a Arhivelor (ANA). Obiectivele principale sunt: consolidarea capacităților instituționale ale ANA; asigurarea instituției cu personal profesionist; creșterea rolului instituției în preluarea (inclusiv de la arhiva ex-KGB și MAI sovietic), păstrarea și valorificarea documentelor pe suport hârtie, precum și a celor electronice, atât din cadrul Agenției Naționale a Arhivelor, cât și la nivel național; simplificarea accesului cetățenilor la dosare etc.

Foto: Guvern

Astfel, pentru a facilita accesul cetățenilor la informație, se propune crearea Direcției Digitalizare și E-Arhiva, care va avea atribuții ce țin de digitalizarea inventarelor, documentelor pe suport hârtie, peliculă, audio și video, precum și a celor mai solicitate și importante documente ale Fondului Arhivistic din Republica Moldova. Noua direcție va avea șapte persoane, dintre care două se vor ocupa de gestionarea sistemului E-arhiva la nivel național. Conceptul privind arhiva electronică urmează să fie aprobat de Guvern în timpul cel mai apropiat.

Foto simbol

Reorganizarea prevede, de asemenea, comasarea a două subdiviziuni și instituirea încă a unei funcții de director-adjunct al ANA, pe lângă cea existentă, cu păstrarea numărului actual de angajați ai instituției.

„Modificarea structurii organizaționale a ANA are drept scop modernizarea sistemului arhivistic în așa mod încât personalul să fie capabil să gestioneze cât mai profesionist și eficient patrimoniul arhivistic național, în scopul consolidării și protejării identității naționale. Totodată, digitalizarea Fondului Arhivistic și a serviciilor prestate de instituție va simplifica accesul persoanelor fizice și juridice la serviciile și documentele din arhivă. Un prim pas în acest sens a fost făcut, iar cetățenii se pot programa online pentru a obține actele necesare”, a spus ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul ședinței Guvernului.

Reorganizarea și optimizarea structurii interne a ANA se înscrie în obiectivele majore ale instituției, stabilite în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2023-2025.

Lilia Grubîi