Comisia Națională a Pieței Financiare este responsabilă de autorizarea, reglementarea și supravegherea activității furnizorilor de servicii de finanțare participativă (crowdfunding), odată cu intrarea în vigoare, pe 1 martie 2024, a Legii privind serviciile de finanțare participativă.

Ce este crowdfunding-ul?

Finanțarea participativă (crowdfunding-ul) este un instrument financiar inovativ, care, prin intermediul unei platforme de finanțare participativă online, facilitează conectarea potențialilor investitori sau împrumutători cu antreprenorii și debitorii consumatori care caută finanțare. Acest tip de activitate se realizează prin platforma electronică și prin mijloace sigure de identificare, ceea ce va duce la evitarea procedurilor birocratice, iar plățile și tranzacțiile procesului de finanțare participativă vor avea loc exclusiv prin virament bancar și instrumente de plată oferite de societățile de plată.

Conform noii Legi, desfășurarea activității de finanțare participativă presupune implicarea a trei participanți principali, respectiv: furnizor, dezvoltator și investitor. Astfel, furnizor de servicii de finanțare participativă poate fi o persoană juridică constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni, înregistrată în Republica Moldova și autorizată să presteze servicii de finanțare participativă. Dezvoltator este o persoană fizică ce practică activitate de antreprenoriat sau persoană juridică cu scop lucrativ din Republica Moldova, care intenționează să obțină finanțare pentru un proiect prin intermediul unei platforme de finanțare participativă. Investitor poate fi orice persoană fizică sau juridică care acordă împrumuturi sau achiziționează părți sociale în cadrul unui proiect de finanțare participativă. De asemenea, platformele de finanțare participativă vor permite și intermedierea împrumuturilor pentru debitorii-consumatori – persoane fizice eligibile, eventual acoperind necesitățile de finanțare a necesităților personale de până la 7.500 euro.

Acest instrument financiar are drept scop facilitarea accesului la finanțare, în special la etapele incipiente de dezvoltare a unei afaceri în primii ani de activitate. În acest sens, crowdfunding-ul oferă start-upurilor, precum și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), posibilitatea de a atrage mijloace bănești pentru un proiect de business de până la un milion de euro.

Investițiile vor putea fi acumulate de la investitori atât din țară, cât și de peste hotare.

Legea privind serviciile de finanțare participativă a fost adoptată de Legislativ pe 7 iulie 2023.

Documentul este disponibil aici: https://tinyurl.com/4kbezzhe

Lilia Grubîi