ASP: Peste 500 de cereri de contestare a examenelor auto, depuse online de când a fost lansat modulul

Cetățenii care nu sunt de acord cu rezultatele examenului la probele teoterică/practică pot depune contestația online, accesând site-ul Agenției Servicii Publice www.asp.gov.md „Depune contestație https://www.asp.gov.md/ro/contestatia

Din data de 12.02.2024, când a fost lansat modulul de depunere online au fost depuse 582 de cereri privind contestarea rezultatului examenului practic, dintre care 524 au fost depuse online și doar 58 – au fost depuse la ghișeu, în cadrul subdiviziunii teritoriale de calificare a conducătorilor auto.

Urmare a examinării contestațiilor au fost înregistrate următoarele rezultate:

  • 201 cereri au fost ,,respinse/neîntemeiat” – în rezultatul vizualizării înregistrărilor audio/video al procesului de examinare, membrii comisiei au adoptat decizia de menţinere în vigoare a rezultatului la proba/subproba examenului contestat – ,,Respins”;
  • 74 cereri au fost admise la ,,reexaminarea candidatului” – în rezultatul vizualizării înregistrărilor audio/video al procesului de examinare, membrii comisiei adoptat decizia de anulare a rezultatului la proba/subproba examenului contestat şi emiterea unei decizii de reexaminare.
  • 6 cereri a fost ,,schimbat calificativul din respins în admis”  – în rezultatul vizualizării înregistrărilor audio/video al procesului de examinare, membrii comisiei adoptat decizia: de anulare a rezultatului examenului contestat şi emitere a unei noi decizii privind aprecierea probei/subprobei (examenului) cu calificativul „Admis”;
  • 16 cereri au fost ,,retrase” – în rezultatul vizualizării înregistrărilor audio/video al procesului de examinare, candidatul a fost de acord cu punctele de penalizare aplicate de către examinator şi/sau a solicitat retragerea cererii;
  • 212 cereri a fost „respinse cu tentativă” – a fost sistată examinarea în legătură cu faptul că candidatul a susținut o tentativă la proba de examen contestată; 
  • 2 cereri a fost sistată examinarea pe motivul că nu a fost respectată procedura de depunere a cererilor de contestare – date incomplete;

Anterior lansării modulului de contestare online a rezultatelor examene lor auto,  numărul contestațiilor depuse era mult mai mic: 

  • în anul 2022 au fost depuse 194 contestații.
  • În anul 2023 au fost depuse 290 contestații depuse.

Vă atenționăm că în partea de jos a fiecărui borderou de susținere a examenului este plasat un QR code, prin intermediul căruia, la fel, puteți depune cererea de contestare. Respectivul cod de bare se regăsește, la fel,  pe autocolantele personalizate plasate în sălile de examinare, pe panourile informative dedicate procesului de examinare auto și pe vehiculele de examinare.

Contestațiile pot fi depuse în termen de trei zile lucrătoare, după susținerea probei (teorie sau practică).

Lilia Grubîi