Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a întreprins o vizită la Anenii Noi pentru a discuta progresul proiectului regional „Anenii Noi-HUB Național de turism sportiv”, susținut financiar cu peste 24 milioane lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Foto: ADRCentru

Astfel, în incinta Primăriei orașului Anenii Noi, reprezentanții agenției au discutat cu aplicantul proiectului regional, responsabilul tehnic, dirigintele de șantier și reprezentanții antreprenorului contractat pentru executarea lucrărilor.

Foto: ADR Centru

Vizita a continuat la șantier, acolo unde în prezent sunt în desfășurare procesele de lucru ce țin de finisarea montării fațadei ventilate, placajul terasei, instalarea rețelor interioare, construcția rampei de lansare și amenajarea pistelor pentru bicicliști și BMX, precum și finisarea betonării pistei pe porțiunea 1 și 2.

Foto: ADR Centru

Progresul înregistrat în cadrul acestui proiect este rezultatul bunei conlucrări între părțile implicate în realizarea acestuia, iar asumarea responsabilităților contractuale face posibilă încadrarea în termenii de execuție și atingerea indicatorilor prevăzuți în faza inițială.

(Pentru conformitate, Lilia Grubîi)