Parlamentul reglementează categoria de funcționari electorali a căror indemnizație pentru munca prestată în perioada electorală nu va fi impozitată

În legislație a fost concretizată categoria de funcționari electorali a căror indemnizație pentru munca prestată în perioada electoralănu va fi supusă impozitării. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima și a doua lectură, în cadrul ședinței plenare din 9 noiembrie.

Foto: Parlament

Proiectul care vizează indemnizația persoanelor nedegrevate sau neconvocate pentru munca prestată în perioada electorală a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu scopul corectării unei omisiuni legislative, identificată în procesul de aplicare a dispozițiilor Legii privind sistemul public de asigurări sociale și corelarea acesteia cu prevederile legii fiscale și electorale.

De menționat că, potrivit Codului electoral, membrii organelor electorale nedegrevați și celor neconvocați, precum și funcționarii aparatelor birourilor electorale primesc o indemnizație în valoare de 20 % din salariul mediu lunar pe economie pe anul trecut, care este achitată din mijloacele financiare alocate pentru alegeri. În cadrul scrutinului, aceste persoane pregătesc secția de vot, sunt implicate în organizarea procesului electoral, numără și totalizează voturile etc.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din anul 2021, membrii organelor electorale nedegrevați și neconvocați au primit indemnizații în valoare totală de 40,4 milioane de lei. În cazul în care aceste indemnizații ar fi fost supuse impozitării, cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea acestui scrutin electoral ar fi crescut cu 11,7 milioane de lei.

(Pentru conformitate, Lilia Grubîi)