Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova), în parteneriat cu Proiectul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Agricultura Performanta în Moldova (APM), au organizat pe 12 august, la Căinari, Căuşeni, un atelier de lucru cu genericul „Energie din surse regenerabile pentru o dezvoltare durabilă în agricultură. Perspective noi pentru sectorul de irigare”.

Instruirea a fost dedicată asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI) care pompează apa pentru irigare din râul Nistru, cu scopul de a familiariza agricultorii cu rolul și impactul surselor de energie regenerabilă în sectorul agricol, precum și programele existente de suport în acest sens. La eveniment au participat circa 50 de reprezentanți ai conducerii și membri ai AUAI Compact şi post-Compact. Atelierul respectiv s-a desfășurat în două module: teoretic și practic, în gospodăria agricolă SRL „Frații Vaipan” din oraşul Căinari, raionul Căușeni, notează Studio-L.

În cuvântul de deschidere, directoarea executivă a FDD Moldova, Valentina Badrajan, a menţionat că în ultimele decenii, prețurile la energie au crescut semnificativ, iar agricultura este printre cele mai afectate sectoare de schimbări climatice și crize energetice globale. „Creșterea costurilor la energie, carburanți și alte input-uri au generat agricultorilor în anul curent o sporire substanțială a cheltuielilor per hectar, fapt ce va influența direct competitivitatea produselor agricole autohtone.

Dacă ar fi să analizăm ponderea costurilor resurselor energetice în tariful per 1 m3 de apă, atunci acestea variază de la 20 la 60 la sută, fapt ce impune abordări și implementarea de soluții noi în vederea reducerii costurilor energetice”, a afirmat Valentina Badrajan. În continuare, dumneaei a declarat că implementarea soluțiilor de producere a energiei din surse regenerabile va permite un nou salt în dezvoltarea sectorului de irigare, opinând că „anume în cazul sistemelor de irigare, utilizarea energiei verzi va determina ca apa pentru irigare să ajungă la cote mai înalte sau mai adânc în interiorul țării, iar agricultorii să devină mai competitivi și profitabili”.

Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Şarban, a menționat că Guvernul depune toate eforturile necesare pentru a stimula și impulsiona implementarea soluțiilor de producere a energiei regenerabile în agricultura din ţară, coeziunea asigurându-se în documentele de politici și actele normative. „De menţionat că politica de subvenţionare a investițiilor în construcția instalațiilor de producere a energiei regenerabile prevede că mărimea sprijinului acordat în acest sens este în proporție de 50% din costul investiției eligibile pentru subvenționare, cu un plafon de 1,5 milioane de lei per beneficiar. În prezent suntem la stadiul de elaborare a noilor mecanisme de subvenționare în agricultură, proces în care vom ține cont de necesitățile primordiale ale agricultorilor și posibilității susținerii dezvoltării ramurilor conexe agriculturii”, a precizat oficialul.

Liderul de echipă al Proiectului USAID APM, Oleg Stiopca, a relatat că Republica Moldova dispune de suficiente oportunităţi şi premise care să dezvolte domeniul resurselor regenerabile. „Dorim să informăm producătorii agricoli, în special pe cei din ariile sistemelor centralizate de irigare despre existenţa şi posibilitatea utilizării surselor de finanţare în domeniul resurselor regenerabile pentru a-i ajuta să devină mai competitivi atât pe piaţa locală, cât şi internaţională”, a menționat Oleg Stiopca.

În prezentarea sa de bază, Nicolae Soloviov, expert tehnic și coordonator național de programe, a informat participanţii despre aspectele tehnico-economice ale instalațiilor solare fotovoltaice și eoliene în proiectele din sectorul agricol. El a prezentat date şi statistici referitoare la creşterea consumului de energie în sectorul agricol, a informat participanţii despre cadrul legal în contextul producerii energiei regenerabile, tehnologiile disponibile în acest sector, precum şi potenţialul Republicii Moldova privind capacitatea de obţinere a energiei verzi ş.a. O atenție deosebită s-a atras şi la aspectele economice privind utilizarea surselor de energie regenerabilă în agricultură, componentele şi costurile investiționale privind instalaţiile din domeniul menţionat etc.

În prezent, potrivit Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, în Republica Moldova sunt accesibile fonduri de peste 100 de milioane de euro pentru proiecte privind utilizarea energiei regenerabile şi retehnologizării agriculturii. Despre cele mai importante surse de finanţare în acest domeniu au vorbit Vadim Codreanu, director tehnic, Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) şi Mihaela Grumeza, expertă Atragerea Fondurilor Nerambursabile. În context, dumnealor au menţionat următoarele surse: Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenorialului, ADMA cu suportul Proiectului USAID „Tehnologiile Viitorului”, Facilitatea BERD de finanţare a Economiei Verzi (GEFF),  Livada Moldovei din resursele BEI, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură etc.   

Lilia Grubîi