Studentă la două facultăți și cu două posturi de muncă, unde se implică cu dedicație. Așa poate fi descrisă Felicia Bludoi, o tânără ambițioasă din Comrat. La ai săi 23 de ani, Felicia e un reper pentru semeni și mai ales pentru tinerii de etnie romă, pentru care este un exemplu de succes într-o societate plină de prejudecăți. Aceștia îi admiră motivația de a acționa nu doar pentru beneficiul propriu, dar și pentru confortul membrilor comunității de romi din care face parte.

„Activez de un an ca mediator comunitar. Avem mulți romi care nu au învățat. Sunt situații când nu pot să citească, să scrie, să semneze. Eu merg cu ei când au probleme. De exemplu, o familie s-a adresat la mine deoarece nu avea buletin și certificat de naștere. Sarcina mea a fost să îi consult și să le spun la ce specialist trebuie să se adreseze”, povestește Felicia Bludoi.

După ce le oferă ajutor celor care au nevoie de îndrumare, Felicia merge la televiziune. La postul local, ei îi revine sarcina să traducă știrile în limba română. Din dorința de a promova cultura și limba romilor, tânăra a pus în practică și o altă idee. „Am tradus desene animate în limba romă. Un exemplu este povestea «Gogoașa». Chiar eu m-am ocupat de traducerea textului. Mai apoi, am înregistrat vocea pentru versiunea audio și video. Sunt romi care nu cunosc limba romă. Vreau ca în acest mod, inclusiv copiii, să nu uite de rădăcinile lor”, ne-a explicat tânăra. 

Felicia are nu doar două locuri de muncă, dar studiază și la două facultăți. Una dintre ele este Facultatea de Cultură Națională, iar cea de-a doua este Dreptul. „Vreau să fiu avocată, să lucrez pentru comunitatea romă, să îi ajut. În același timp, mi-aș dori să deschid și un centru de creație pentru romi. Acolo copiii ar putea să aibă activități, să facă lecții suplimentare, să învețe despre cultura noastră”, ne-a mai povestit Felicia, plină de entuziasm. 

Pentru ambiția de care dă dovadă, atât ea, cât și alți 48 de tineri romi s-au ales în 2024 cu burse de merit din partea statului. Felicia susține că banii îi sunt de mare ajutor. Cu o parte dintre ei și-a achitat contractul la una dintre facultăți. Mândri de reușitele fetei sunt în primul rând părinții. „Am patru copii, pe toți i-am dat să facă studii. Împreună cu soțul, vrem să le oferim copiilor ce nu am avut noi. Sunt bucuroasă că Felicia sprijină romii din comunitate, că se implică în activități, că învață bine”, potrivit Liliei Bludoi, mama protagonistei.

Felicia Bludoi îi încurajează pe tineri să investească timp și dorință în studii, despre care crede că sunt unica metodă prin care poți să-ți croiești un drum frumos în viață. „Vin cu încurajare pentru femeile rome, pentru băieți, dar și pentru toți tinerii, să facă studii și să nu le fie frică să obțină și un loc de muncă și să facă o facultate. Cred că poți să reușești totul atunci când ai dorință”, afirmă tânăra.

Acest material a fost realizat în cadrul campaniei „Incluziunea începe de la mine”. Campania își propune să contribuie la diminuarea stereotipurilor existente despre grupurile social-vulnerabile și marginalizate, precum și la îmbunătățirea atitudinii societății față de aceste persoane. La fel, campania este orientată să sporească gradul de înțelegere a noțiunii de incluziune de către cetățeni, sporind astfel șansele pentru o societate mai incluzivă. 

Campania este organizată în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale în Moldova prin încurajarea incluziunii și diminuarea discriminării”, desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul programului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale — Faza II”, implementat cu suportul Guvernului Elveției.

________________________________________________________________________

Учёба на двух факультетах, журналистика и работа медиатором для общины ромов. В 23 года ей удаётся совмещать все эти обязанности.

Студентка двух факультетов, занятая на двух работах, которые она выполняет с полной отдачей – именно так можно охарактеризовать Феличию Блудой, амбициозную молодую женщину из Комрата. В свои 23 года Феличия является эталоном для своих сверстников и особенно для молодых ромов, которым она показывает, как можно добиться успеха в обществе, полном предрассудков. Они восхищаются ее стремлением действовать не только ради собственной выгоды, но и ради благополучия членов ромской общины, к которой она сама принадлежит.

«Я работаю общинным посредником уже год. У нас есть много ромов, которые не учились. Бывают ситуации, когда они не умеют читать, писать или даже ставить подпись. Поэтому, когда у них возникают проблемы, я их сопровождаю. Например, ко мне обратилась семья, потому что у них не было удостоверения личности и свидетельства о рождении. Моя задача была в том, чтобы проконсультировать их и сказать, к какому специалисту им следует обратиться», – рассказывает Феличия Блудой.

После того, как она помогает тем, кто нуждается в совете, Феличия идёт на местный телеканал. Здесь она отвечает за перевод новостей на румынский язык. Желая популяризировать культуру и язык ромов, молодая женщина реализовала ещё одну идею.

«Я перевела мультфильмы на ромский язык. Один из таких примеров – мультфильм про Колобка. Я сама перевела текст, потом записала голос для аудио-видео версии. Есть ромы, которые не знают ромского языка. Моя цель – чтобы таким способом, в том числе дети, не забывали свои корни», – пояснила Феличия.

Девушка не только занята на двух работах, но и учится на двух факультетах. Один из них – факультет национальной культуры, после окончания которого она будет преподавателем румынского и английского языков. Второй – юридический факультет.

«Я хочу стать юристом, работать на благо ромской общины, помогать им. Также я хотела бы открыть творческий центр для ромов. Там дети могли бы заниматься, делать дополнительные уроки, узнавать о нашей культуре», – с энтузиазмом делится планами Феличия.

За проявленные амбиции Феличии и еще 48 молодым ромам в 2024 году были присуждены государственные стипендии. Девушка признаётся, что деньги ей были очень кстати. Часть она потратила на оплату контракта за учёбу на одном из факультетов. Больше всех достижениями молодой женщины гордятся её родители.

Рассказывает мама Феличии, Лилия Блудой: «У меня четверо детей, я их всех отправила учиться. Мы с мужем хотим дать детям то, чего не было у нас. Я рада, что Феличия поддерживает ромов из общины, что она участвует в мероприятиях, что она хорошо учится».

Феличия Блудой призывает молодых людей вкладывать своё время и стремление в учебу, которая, по её мнению, является единственным способом построить успешную жизнь: «Хочу поддержать и призвать всех женщин ромской национальности, всех парней и вообще всю молодёжь. Учитесь и не бойтесь поступать в институт и устраиваться на работу. Я считаю, что всего можно добиться, если у тебя есть желание», – говорит молодая женщина.

Данный материал создан в рамках кампании «Инклюзивность начинается с меня». Кампания направлена на преодоление существующих стереотипов о социально уязвимых и маргинализированных группах, а также на улучшение отношения к ним со стороны общества. Также кампания направлена на повышение степени понимания гражданами понятия инклюзивности и, тем самым, на увеличение шансов на более инклюзивное общество.

Кампания организована в рамках проекта «Содействие социальной сплоченности в Молдове путем поощрения инклюзивности и уменьшения дискриминации», осуществляемого Центром независимой журналистики в рамках программы «Совместная инициатива за равные возможности – Фаза II», реализуемой при поддержке Правительства Швейцарии.