La 18 ani, Victor Babcinețchi, aflat la al doilea mandat în calitate de președinte al Consiliului Raional al Tinerilor din Șoldănești, este un model pentru tinerii din comunitate. El este cel care îi inspiră și îi adună în jurul diferitelor activități, cauze nobile sau idei.

Cu o experiență bogată în scrierea și implementarea proiectelor pentru tineri, Victor și echipa din Consiliul de Tineret, au adus o schimbare pozitivă în felul în care adolescenții aleg să-și petreacă timpul liber. Acesta a amenajat un spațiu prietenos în care tinerii se întâlnesc, socializează și practică jocuri intelectuale. „Tineri care stăteau toată ziua în telefon, care nu cunoșteau decât despre jocuri pe calculator, noi am reușit să-i implicăm în Consiliu. Lor le place și merg până în ziua de azi în diferite programe”, ne-a povestit Victor Babcinețchi.

Acesta a adunat și echipa care a pus umărul la organizarea maratonului Șoldănești Run, din vara trecută. Tinerii au făcut voluntariat, iar în așa mod, autoritățile locale au economisit resurse financiare importante.

  Ulterior, banii au fost redirecționați  pentru sectorul de tineret. Tot în vara lui 2023, Victor a organizat o tabără pentru refugiați, tinerii din raion și cei din diasporă. Ca să-și poată implementa ideea, acesta a scris un proiect pentru care a și obținut finanțare. Victor își amintește cu entuziasm despre această experiență: „Au fost cinci zile destul de atractive, cu activități nonformale, la care s-au distrat, s-au dezvoltat, au făcut cunoștință cu ei.”

Iar iarna își adună echipa pentru un scop nobil – să ducă în casele copiilor sau ale vârstnicilor cu posibilități reduse cadouri de Crăciun. Pentru a aduna darurile, bate la ușa mai multor agenți economici. Îi convinge să doneze haine, produse alimentare și de igienă. Iarna trecută, 40 de familii au primit pachete de sărbători. 

Pentru eforturile și realizările sale, Victor a fost distins în acest an cu Premiul Național pentru Tineret. Iar Consiliul condus de Victor a primit din partea Ministerului Educației, titlul de Consiliul de Tineret al Anului 2021.

Ideile lui Victor nu se opresc aici. El vede în tineri atât prezentul, cât și viitorul comunității, motiv pentru care vrea să aducă în raion proiecte care să contribuie la educarea și dezvoltarea acestora. „Este important să creștem o generație de tineri educați și capabili. De când am început să mă implic am spus că vreau să fiu primar la mine în comunitate, așa voi face mult mai mult decât pot acum, ca un simplu cetățean al acestui oraș, de care îmi pasă și vreau să fac o schimbare.”, spune Victor, privind optimist către viitor.

Acest material a fost realizat în cadrul campaniei „Incluziunea începe de la mine”. Campania își propune să contribuie la diminuarea stereotipurilor existente despre grupurile social-vulnerabile și marginalizate, precum și la îmbunătățirea atitudinii societății față de aceste persoane. La fel, campania este orientată să sporească gradul de înțelegere a noțiunii de incluziune de către cetățeni, sporind astfel șansele pentru o societate mai incluzivă.

Campania este organizată în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale în Moldova prin încurajarea incluziunii și diminuarea discriminării”, desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul programului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale – Faza II”, implementat cu suportul Guvernului Elveției.  

________________________________________________________________________

Виктор Бабчинецки молодой человек, который вдохновляет других молодых людей

В свои 18 лет Виктор Бабчинецки, который уже второй срок возглавляет районный молодёжный совет Шолданешт, стал примером для подражания для молодёжи района. Именно он вдохновляет их и объединяет для проведения различных мероприятий, реализации добрых дел или идей.

Обладая богатым опытом в написании и реализации молодёжных проектов, Виктор и команда Молодёжного совета внесли позитивные изменения в организацию досуга подростков. Он открыл уютное место, где молодые люди встречаются, общаются и играют в интеллектуальные игры. «Молодых ребят, которые раньше всё время проводили в телефонах и ничего не знали кроме компьютерных игр, нам удалось вовлечь их в работу Совета. Им понравилось, и они до сих пор участвуют в разных программах», — рассказал нам Виктор Бабчинецки.

Он также собрал команду, которая прошлым летом помогла организовать марафон Шолданешты Run. Молодые люди вызвались волонтёрами, что позволило местным властям сэкономить значительные финансовые средства. Впоследствии эти деньги перенаправили в молодёжную сферу. Также летом 2023 года Виктор организовал лагерь для беженцев, молодёжи из района и диаспоры. Для реализации своей идеи он написал проект, под который также получил финансирование. Виктор вспоминает об этом опыте с энтузиазмом: «Это были пять довольно приятных дней с неформальными занятиями, ребята веселились, развивались и знакомились друг с другом».

А зимой он собирает команду для доброго дела – разнести рождественские подарки по домам детей или пожилых людей с ограниченными возможностями. Чтобы собрать подарки, он обращается к различным экономическим агентам и убеждает их пожертвовать одежду, продукты питания и средства гигиены. Так, прошлой зимой 40 семей получили праздничные наборы.

В этом году за свои старания и достижения Виктор был удостоен Национальной молодёжной премии. А возглавляемый Виктором Совет получил от Министерства образования звание Молодёжного совета 2021 года.

Но идеи Виктора на этом не заканчиваются. Он видит в молодых людях не только настоящее, но и будущее общества, поэтому хочет привлечь в район проекты, способствующие их образованию и развитию. «Важно, чтобы мы воспитали поколение образованных и способных молодых людей. С тех пор, как я начал участвовать в общественной жизни, я сказал, что хочу быть примаром в своём населённом пункте, который сделает намного больше, чем я делаю сейчас, будучи простым жителем этого города, который для меня действительно важен, и в котором я хочу что-то изменить», — говорит Виктор, с оптимизмом глядя в будущее.

Материал опубликован в рамках кампании «Инклюзивность начинается с меня». Цель кампании — помочь развеять стереотипы о социально уязвимых и маргинализированных группах и улучшить отношение к ним в обществе. Кампания также направлена на формирование понимания гражданами сути инклюзии, что увеличивает шансы на создание более инклюзивного общества.

Кампания организована в рамках проекта «Содействие социальной сплочённости в Молдове путём поощрения инклюзивности и уменьшения дискриминации», осуществляемого Центром независимой журналистики в рамках программы «Совместная инициатива за равные возможности – Фаза II», реализуемой при поддержке Правительства Швейцарии.