Orientarea cheltuielilor publice spre bunuri și servicii mai durabile poate stimula inovația
pe piață, poate susține tranziția către o economie verde și poate contribui la atingerea
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Ne-am propus să inspirăm și să implicăm cetățenii,
instituțiile publice și întreprinderile să adopte practici de achiziții durabile și să contribuie la
construirea unui viitor mai bun, mai curat pentru Republica Moldova.