Rolul pe care îl joacă femeile în asigurarea durabilităţii gospodăriilor şi a comunităţilor rurale, în îmbunătăţirea mijloacelor de trai rural şi a bunăstării generale este tot mai mare. Deşi se spune că agricultura este un domeniu masculin, statisticile din întreaga lume arată contrariul. Femeile aduc o contribuţie semnificativă la producţia agricolă, securitatea alimentară, gestionarea terenurilor, precum şi la construirea rezistenţei climatice. Cu toate acestea, dificultățile cu care se confruntă femeile din agricultură includ și barierele sociale care le împiedică să se implice pe deplin în procesele decizionale sau să-și promoveze produsele pe piață.

Faceți cunoștință Valentina Barbei cea care face agricultură la Tudora de mai bine de 40 de ani și-a înființat o livadă de piersici, iar de atunci conduce o afacere mirositoare și plină de arome.Spune că în anii 80 femeile nu prea erau inițiate în afaceri, iar în livadă aveau maim ult rolul de a îngriji culturile, a le culege și a le ambala frumos.

Valentina Barbei, femeia pentru care agricultura a devenit activitate vitală

A demonstrat însă că acolo unde este femeie lucrurile decurg mult mai bine și au o continuitate în timp.

Din 2019 până în 2022, subvențiile accesate de către instituțiile economice administrate de femei fermiere au crescut semnificativ. 

Valentina Barbei a mai deținut și funcția de vicepreședintă a raionului Ștefan Vodă,responsabilă de domeniul agricol al raionului,  în perioada anilor 2019-2023