Patru școli din R. Moldova printre care Gimnaziul „Ion Creangă”, s. Ermoclia, r. Ștefan Vodă și  Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. Căușeni  au fost dotate, în premieră, cu dispensere cu absorbante oferite gratuit fetelor. Totodată, aici au fost amenajate cabinetul medicului, al psihologului școlar și o clasă prietenoasă pentru studierea disciplinelor ce dezvoltă deprinderi de viață la adolescenți.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), aceste intervenții, fiind combinate cu activități educativ-informative, contribuie la crearea unui mediu sigur și prietenos pentru sănătatea fizică și psiho-emoțională a elevilor.

Programul de sănătate și igienă menstruală este realizat de Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) în parteneriat cu Centru Media pentru Tineri și Ministerul Educației și Cercetării cu susținerea financiară a Marii Britanii și Ambasadei Suediei.

De rând cu infrastructura creată, pe parcursul anului 2023, în cadrul Programului, au fost organizate instruiri pentru elevii și cadrele didactice/nondidactice din cele 4 școli-pilot, despre prevenirea sarcinii neplanificate în adolescență, bullying, igienă menstruală, servicii de sănătate disponibile gratuit tinerilor, rolul disciplinei opționale „Educație pentru sănătate” și alte subiecte importante pentru dezvoltarea lor.