Ministerul Muncii și Protecției Sociale – solidar cu mesajul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”

În Republica Moldova a fost lansată cea de-a 21-a ediție a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, care se va desfășura în perioada 25 noiembrie-10 decembrie, cu sloganul „Uniți prin activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor”. La evenimentul de lansare, organizat la Căușeni, a participat și Secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale Felicia Bechtoldt, notează Studio-L.

Scopul campaniei este prevenirea şi combaterea violenței în bază de gen prin creșterea gradului de conștientizare a violenței drept încălcare a drepturilor omului, a consecințelor fenomenului și a mecanismelor de combatere la nivel comunitar şi național.

Astfel, timp de 16 zile, în toată țara, instituții de stat și organizații nonguvernamentale de profil vor organiza un șir de acțiuni – flashmoburi, spoturi video, seminarii de instruire, lecții și discuții publice, talk-show-uri la radio/TV, care să atragă atenția publicului și să-l sensibilizeze prin evidențierea efectelor grave pe care le are violenţa asupra femeilor și a copiilor.

„Violența față de fete și femei nu poate fi tolerată, iar noi suntem responsabili ca acest fenomen să dispară din casele noastre și din societatea noastră. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, având rolul de coordonator național pe acest segment, consideră important ca toți actorii din domeniu să-și unească eforturile pentru a sensibiliza și a aduce la cunoștință consecințele nefaste ale acestui fenomen, să susțină și să încurajeze femeile victime să raporteze cazurile de violență la serviciile specializate și să înceapă o viață liniștită, plină de demnitate. Este de responsabilitatea noastră comună să acționăm, să prevenim, să combatem abuzul față de fete și femei”, a declarat Secretara de stat Felicia Bechtoldt în cadrul evenimentului.

Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a copiilor este un subiect la ordinea de zi în Republica Moldova și una dintre prioritățile Guvernului și, implicit, a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. În acest sens, un rol esențial îl are intrarea în vigoare, de la 1 mai 2022, a Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, iar la etapa actuală ministerul elaborează o foaie de parcurs în vederea implementării prevederilor acesteia.

O altă realizare este aprobarea mecanismului de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie între autoritățile și instituțiile publice cu competențe în domeniu: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății și Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, pentru a asigura protecția, siguranța și realizarea drepturilor victimelor violenței în familie, precum și eficientizarea mecanismului de monitorizare a agresorilor familiali și de reducere a comportamentului violent al acestora.

Totodată, ca instrument de combatere a agresiunilor, activează Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru victimele violenței în familie și a violenței împotriva femeilor 0 8008 8008, finanțat din bugetul de stat.

De asemenea, ministerul implementează Planul de acțiuni la Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-2023, printre activitățile majore realizate în acest an fiind:

  • – conlucrarea cu Administrația Națională a Penitenciarelor în vederea sporirea gradului de conștientizare a femeilor din detenție cu privire la drepturile lor și la căile de atac disponibile pentru a solicita aceste drepturi;
  • – consolidarea capacităților profesioniștilor;
  • – reactualizarea și digitalizarea curriculumului de instruire inițială și continuă în domeniu pentru asistenții sociali;
  • – promovarea metodologiei și a instrucțiunii de lucru a echipei de intervenţie în cazurile de violenţă sexuală;
  • – promovarea abilitării economice a femeilor și a independenţei socioeconomice;
  • – perfecționarea programelor probaționale orientate spre schimbarea comportamentului agresiv și prevenirea violenței în rândul persoanelor condamnate pentru acte de violență;
  • – consolidarea sistemului statistic în domeniu de către autoritățile cu competențe;
  • – modificarea cadrului normativ cu privire la activitatea centrelor de consiliere pentru agresorii familiali ș.a.

Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul primului semestru al anului curent, au fost înregistrate 1212 de cazuri de violență domestică, iar ca urmare a acțiunilor violente comise de agresori familiali, au devenit victime 995 de femei, 28 de copii și 129 de bărbați.

Lilia Grubîi