Numărul de alegători, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 aprilie 2024, este de 3 297 055.

Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 297 055), 2 736 363 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos).

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (292 348 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (268 344 de persoane).