Prima tranșă din cele 4 mii tone de motorină, oferită Republicii Moldova în calitate de ajutor umanitar extern a ajuns la Căușeni.

Garnitura de tren cu 26 vagoane-cisterne ce constituie 1336 tone, după efectuarea procedurilor vamale și celor tehnice de transbordare a fost recepționată la data de 29 martie.

La data de 1 aprilie au avut loc măsurările denso-volumetrice și prelevarea probelor de laborator privind determinarea indicilor calitativi, urmează inițierea procedurii de distribuire către beneficiarii finali”, se arată în comunicatul Agenției Rezerve Materiale a MAI.

Agenția Rezerve Materiale informează în acest sens că, pentru recepționarea motorinei, beneficiarii urmează să prezinte următoarele acte:

  • buletinul de identitate a beneficiarului(copie autentificată);
  • copia autentificată a extrasului/certificatului de înregistrare a întreprinderii/gospodăriei țărănești(beneficiarii care și-au modificat forma organizatorică, vor prezenta o copie autentificată a extrasului cu indicarea IDNO nou atribuit);
  • ștampila autorizată.

În cazul delegării împuternicirilor unui terț pentru recepționarea motorinei, vor fi acceptate două opțiuni (cu delegație sau procură):

✔ cu delegație:

  • buletinul de identitate a reprezentantului beneficiarului(copia autentificată);
  • delegația(formular tipizat M-2, aprobat de Ministerul Finanțelor), eliberată de beneficiar pe numele reprezentantului său (terț);
  • copia autentificată a extrasului/certificatului de înregistrare a întreprinderii/gospodăriei țărănești(beneficiarii care și-au modificat forma organizatorică, vor prezenta o copie autentificată a extrasului cu indicarea IDNO, nou atribuit).

✔ cu procură:

  • buletinul de identitate a reprezentantului beneficiarului(copia autentificată);
  • procura în original, prin care beneficiarul încredințează recepționarea bunului și aplicarea ștampilei(întreprinderii) pe factura fiscală și actul de primire-predare;
  • copia autentificată a extrasului/certificatului de înregistrare a întreprinderii/gospodăriei țărănești(beneficiarii care și-au modificat forma organizatorică, vor prezenta o copie autentificată a extrasului cu indicarea IDNO nou atribuit);
  • ștampila autorizată a beneficiarului.

În scopul eliberării operative, transportării şi minimalizării cheltuielilor de transportare a motorinei, se va accepta cooperarea teritorială a mai multor beneficiari și recepționarea motorinei în autocisterne calibrate de volume mari (prin coordonarea preventivă cu ARM, pentru a nu crea dificultăți la recepționare de la punctul de eliberare).