NOI DECIZII, APROBATE DE COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE

SA „Energocom” va contracta un credit de tip revolving, în echivalentul a 25 de milioane de euro, pe un termen ce nu va depăși 12 luni. Condiţiile contractului de împrumut, entitatea creditoare şi modalitatea de utilizare a mijloacelor financiare vor fi stabilite şi aprobate de către Consiliul S.A. „Energocom”.

O decizie în acest sens  a fost aprobată vineri, 18 noiembrie, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE).

Membrii CSE au mai decis că, în cazul existenței unor factori obiectivi, care generează necesitatea majorării sau micșorării venitului reglementat al furnizorilor serviciului universal și de ultimă opțiune cu mai mult cu 1%, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va ajusta prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice în regim de urgență.

Tot astăzi, s-a decis că, pe perioada stării de urgență, nu vor putea fi suspendate actele administrative individuale prin care s-a dispus concedierea unei persoane cu funcţie de demnitate publică și cele prin care o persoană a fost numită într-o funcție de demnitate publică.

Lilia Grubîi