Zilele trecute, la Puhăceni a fost deschis cel de-al patrulea Centru Unificat de Prestări Servicii, menit să faciliteze accesul consătenilor la mai multe servicii publice.

Pentru a beneficia de lista de servicii publice locuitorii satului Puhăceni se pot adresa la în incinta Primăriei Puhăceni, unde vor fi deserviți de specialistul local CUPS, instruit de Agenția de Guvernare Electronică.

Potrivit primarului, Veaceslav Plămădeală, prin deschiderea CUPS în satul Puhăceni, autoritățile locale și-au propus să aducă mai aproape accesarea serviciilor publice de nivelul național.Anterior, un centru similar a fost deschis în satul Șerpeni, dar și la Botnărești și Mereni.Centrele unificate de prestare a serviciilor publice– reprezintă puncte de acces comun la o gamă largă de servicii publice disponibile în format electronic.

Specialiștii din cadrul CUPS oferă cetățenilor suport informațional și tehnic, ajutând populația de la sate să transmită dosarul complet către prestatori și să obțină mai ușor un  serviciu public, prin intermediul oficiului CUPS din localitate. CUPS asigură accesibilitatea cetățenilor la o serie de servicii publice prestate de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice” (ASP) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Ulterior, lista serviciilor și a instituțiilor prestatoare de servicii publice va fi extinsă. Lista completă a serviciilor prestate de CUPS poate fi consultată pe site-ul https://egov.md.

 

Notă: imagine generică