Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, sărbătorită astăzi, 12 august, Ministerul Educației și Cercetării s-a alăturat demersului tinerilor „Într-o confluență a energiilor pozitive” care prevede implicarea lor la nivel local, naţional şi global, în vederea progresului, a dezvoltării durabile într-o lume în care domnește pacea, armonia, constructivismul, iar tinerilor le revine rolul de a pune umărul la viitorul Republicii Moldova, prin implicare activă în toate procesele sociale, politice, economice etc. ale țării.

Astăzi, oraşul Ştefan Vodă a devenit un spaţiu al tinerilor, iar multiplele activități interactive au contribuit la stabilirea conexiunilor dintre comunitățile de tineri din țară, au permis reconectarea la experiențe cu interacțiuni și comunicare pe viu, notează Studio-L.

Tineri şi organizaţii de tineret din diferite raioane ale ţării: Anenii Noi, Nisporeni, Cimişlia, Soroca, Cahul au participat activi la quiz-uri, jocuri de societate, acţiuni sportive, paneluri de discuţii etc., unele din acestea le-au adus tinerilor și premii.

În mijlocul tinerilor, pentru a-i felicita și a interacționa pe viu cu ei au fost oaspeți de onoare: Natalia Gavriliţa, prim-ministra Republicii Moldova; Anatolie Topală, ministru al Educației și Cercetării; deputați, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, Veaceslav Cociu, primar al or. Ștefan Vodă ș.a.

În mesajul său de felicitare Anatolie TOPALĂ, ministrul Educației și Cercetării, a spus: „Vreau să vă asigur că sunt un promotor al generației tinere și al ideilor progresiste ale tinerilor. Am deplina încredere în voi și apreciez mult potențialul vostru creativ și implicarea directă în promovarea valorilor democratice și edificarea unui stat de drept în Republica Moldova. Văd viitorul Republicii Moldova cu voi încadrați aici, acasă, în cercetare, învățământ, sfera socială, sectorul de producție, agricultură, industrie, serviciul public. Țara are nevoie de voi”.

Ministerul Educației și Cercetării alocă anual mijloace financiare pentru implementarea programelor care contribuie la dezvoltarea sectorului de tineret în Republica Moldova, printre acestea se numărăProgramul anual de granturi pentru organizațiile de tineret, Programul național de asistență pentru dezvoltarea și consolidarea consiliilor raionale/municipale ale tinerilor, Programele raionale/municipale de granturi destinate organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor, Programul de dezvoltare a centrelor de tineret ș.a.

Ministerul Educației și Cercetării a finanțat și Programul “Capitala Tineretului”, alocând în acest an circa 1,3 milioane de lei.

MEC le mulțumește tinerilor pentru prezență și participare la acest program și eveniment, organizațiilor de tineret care au contribuit la organizare și partenerilor de dezvoltare pentru sprijinul constant.

Lilia Grubîi