Șapte platforme locale de mediu au fost create și activează pentru a asigura o bună guvernanță și justiție în materie de mediu

În perioada octombrie – noiembrie curent, au fost desfășurate primele ședințe ale platformelor locale de mediu, create în raionalele Bălți, Cahul, Căușeni, Fălești, Hîncești, Ștefan Vodă, Ialoveni.

Foto: EcoContact

Scopul principal al activității platformelor locale de mediu  vizează consolidarea capacităților diferitori actori în implementarea legislației de mediu și contracararea contravențiilor de mediu la nivelului raioanelor-țintă. Respectiv, din componența platformelor locale de mediu fac parte: reprezentanți ai ministerului mediului, ai consiliilor raionale, ai organelor de drept (procuratură, judecătorie, inspectoratul general de poliție), inspectori de mediu, reprezentanți ai mediului academic și ai ONG-urilor locale. 

Prin activitatea lor, platformele locale de mediu vor contribui la consolidarea mecanismelor de prevenire și atenuare a daunelor aduse mediului; vor stabili formate de cooperare cu diferiți parteneri pentru a asigura o mai bună implementare, conformare și aplicare a legislației la nivelul raioanelor; vor contribui la îmbunătățirea respectării la nivel local a legislației naționale de mediu și aplicarea acestor prevederi prin intermediul unor orientări, întruniri, colaborări, etc.

Membrii platformelor locale vor avea mai multe întâlniri anuale, iar pentru perioada imediat următoare au fost setate sarcinile: identificarea necesităților la nivel local privind elaborarea Regulamentelor locale de mediu; identificarea încălcărilor legislației de mediu și întreprinderea măsurilor pentru contracararea acestora; diseminarea informației privind oferirea asistenței juridice de mediu gratuită.

EcoContact coordonează secretariatul platformelor locale de mediu, activitate desfășurată în cadrul proiectului ”O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, implementat de către AO EcoContact, cu suportul Suediei.

Prin această activitate se urmărește asigurarea asistenței juridice gratuite în domeniul încălcărilor legislației privind protecția mediului și accesul la justiție de mediu pentru populația regiunilor țintă.

(Pentru conformitate, Lilia Grubîi)