Cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Echipei Europa, la Fălești și la Anenii Noi, au fost consolidate capacitățile de apărare a drepturilor omului la un mediu sănătos

Foto: EcoContact

Pe parcursul lunilor februarie și martie, AO EcoContact a desfășurat, la Fălești și la Anenii Noi, patru instruiri de inițiere și formare a viitorilor apărători ai drepturilor omului. Evenimentele au fost organizate atât în format fizic, cât și online și au avut drept scop identificarea problemelor specifice de mediu din regiune, precum și a căilor legale de manifestare și aplicare a dreptului la un mediu sănătos.

Foto: EcoContact

Cei peste 70 de participanți la instruiri au avut oportunitatea de a cunoaște mai multe despre conceptul dreptul la un mediu sănătos și competențele apărătorilor drepturilor omului. În special, s-a pus accent pe aspectele ecologico-chimice ale componentelor de mediu: aer, apă și sol, accesul la informație și la justiție a apărătorilor mediului, cadrul normativ de mediu, instrumentele legale de contestare a încălcărilor în domeniul protecției mediului. Totodată, au fost analizate aspectele practice ale cazurilor de încălcare a legislației de mediu în raionale vizate și au fost prezentate instrumentele tehnice și digitale de depistare a poluării mediului.

În cadrul instruirilor, a fost prezentat și Ghidul apărătorului drepturilor omului, elaborat de AO „EcoContact” împreună cu partenerii de proiect. Documentul este axat pe facilitarea și susținerea apărătorilor pentru drepturile de mediu ale omului în protejarea propriilor drepturi, cât și ale persoanelor terțe. Ghidul include atât cazuri practice și aplicarea lor în Moldova, explicând procedurile legale și sistemul judiciar din țară, precum și un capitol despre mecanismele și acțiunile de protecție a drepturilor apărătorilor de mediu. Publicația poate fi accesată la următorul link: română și rusă.

Evenimentele de instruire au fost organizate în cadrul proiectului „Scut pentru apărătorii drepturilor omului – Sprijin  apărătorilor drepturilor omului în Republica Moldova”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din  Moldova, în parteneriat cu Asociația EcoContact și Comisia Internațională a Juriștilor – Instituții Europene, cu  sprijinul financiar al Uniunii Europene și cofinanțat de Suedia.

(Pentru conformitate, Lilia Grubîi)