Mai multe acțiuni culturale dedicate Zilei Naţionale a Tineretului, marcată astăzi, se desfășoară în localități ale țării.

„În a doua duminică a lunii noiembrie, în Republica Moldova sărbătorim Ziua Națională a Tineretului. Dumneavoastră, actualii elevi și studenți, tineri profesioniști, aveți forța, cunoștințele, energia pozitivă necesară de a construi un stat democratic, în care primează legea și domnește pacea și care îmbrățișează valorile general umane și tinde să fie parte a marii familii europene ”, se spune într-un mesaj de felicitare, semnat de ministrul de resort, Anatolie Topală.

Potrivit oficialului, domeniul tineret este unul intersectorial, iar participarea tinerilor în toate sferele vieții este crucială pentru o societate bazată pe valori precum democrația, toleranța și prosperitatea. „Am deplina încredere în voi și apreciez mult potențialul vostru creativ și implicarea directă în promovarea valorilor naționale, general-umane și democratice. Văd viitorul Republicii Moldova cu voi încadrați aici, acasă, în învățământ, cercetare, sfera socială, sectorul de producție, agricultură, industrie, serviciul public. Țara are nevoie de voi. Țara sunteți voi ”, a subliniat Anatolie Topală.

Prezenţa tinerilor se face tot mai evidentă în spaţiul public al Republicii Moldova. Un rol activ îl au toate structurile de tineret din ţara noastră: Centrele de Tineret, Consiliile Locale ale Tinerilor, lucrătorii de tineret, specialiștii de tineret din cadrul autorităților administrației publice locale care contribuie la crearea unui mediu adecvat realizării vieții personale și profesionale a fiecărui tânăr, inclusiv pentru sprijinirea echitabilă a celor din grupurile cu posibilități reduse.

În prezent, în lume există 1,8 miliarde de tineri cu vârste între 10 şi 24 de ani. Potrivit ONU, este cea mai mare populaţie de tineri din toate timpurile. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani nu au cunoştinţele de bază privind cititul şi matematica, în ciuda faptului că majoritatea sunt şcolarizaţi. Această criză globală de însuşire a cunoştinţelor împiedică puternic realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a fost adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite la 25 septembrie 2015 şi stabileşte un cadru global pentru eradicarea sărăciei şi realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, pe baza Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

Lilia Grubîi