Ministerul Muncii și Protecției Sociale a desfășurat consultări publice asupra proiectului Regulamentului de atribuire a categoriilor de vulnerabilitate energetică

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a desfășurat luni, 3 octombrie,  consultări publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire şi plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, la care au participat experți în domeniu și reprezentanți ai societății civile, notează Studio-L.

Conform proiectului regulamentului, prezentat de ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari, înregistrarea în sistemul informațional va fi efectuată în două moduri: individual sau asistat.

În cazul înscrierii individuale, persoanele își vor crea un cont pe platforma online, iar ulterior vor completa un formular electronic, în care vor indica locul de trai, veniturile medii ale fiecărui membru al familiei, codurile de identificare a punctelor de consum din facturile pentru energie ș.a.

Persoanele care nu dispun de echipamente, nu au acces la internet sau nu au abilitățile necesare pentru a se înregistra individual se vor putea înscrie pe platformă asistați de bibliotecarii sau asistenții socialei comunitari din localitate. În acest caz, solicitantul va completa o cerere în format fizic, iar ulterior, registratorii o vor introduce în sistem.

Familiile se vor înregistrarea pe platformă o singură dată pe an, însă vor avea posibilitatea de a face modificări în sistem prin depunerea unei cereri argumentate la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Pentru stabilirea nivelului de vulnerabilitate vor fi urmați șapte pași, primul fiind testul de non-vulnerabilitate, prin care se vor evalua veniturile lunare și averea solicitanților.

Pasul doi va fi stabilirea nivelului minimului de cheltuieli al familiei în baza cheltuielilor medii lunare de consum, publicate de Biroul Național de Statistică pentru trimestrul 4 al anului precedent.

La următoarea etapă va fi stabilit venitului global lunar al familiei, în care vor fi incluse toate sursele de venit, cu excepția unor indemnizații unice, cum ar fi ajutorul în caz de deces ș.a.

Ulterior, va fi efectuat calculul venitului disponibil pentru achitarea energiei, care va reprezenta diferența dintre venitului global lunar și nivelului minimului de cheltuieli al familiei. De asemenea, se va stabili costul energiei utilizate de gospodăria casnică în perioada rece a anului și, în funcție de raportul dintre acesta și venitului disponibil pentru achitarea energiei, va fi atribuită categoria de vulnerabilitate:

– vulnerabilitate energetică foarte ridicată, pentru consumatorii cu coeficientul mai mare sau egal cu 70%;

– vulnerabilitate energetică ridicată, pentru consumatorii cu coeficientul mai mare sau egal cu 40% dar mai mic decât 70%;

– vulnerabilitate energetică medie, pentru consumatorii cu coeficientul mai mare sau egal cu 20% dar mai mic decât 40%;

– vulnerabilitate energetică scăzută, pentru consumatorii cu coeficientul mai mare sau egal cu 10% dar mai mic decât 20%;

– non-vulnerabilitate, pentru consumatori cu coeficientul mai mic de 10%.

În cazul în care nu sunt furnizate informațiile şi documentele necesare pentru efectuarea verificării, categoria de vulnerabilitate energetică a consumatorului se stabileşte după metoda indirectă.

Menționăm că după aprobarea Regulamentului de către Guvern, va fi lansată platforma online compensații.gov.md, iar familiile vor putea să se înregistreze pentru atribuirea categoriei de vulnerabilitate. Ulterior, printr-o altă hotărâre de Guvern, va fi stabilită mărimea compensațiilor pentru fiecare categorie, care vor fi achitate ca și anul trecut, în facturile pentru energie.

Lilia Grubîi