Soluții simple, dar eficiente, implementate în Talmaza și Carahasani, pentru a spori transparența și comunicarea dintre cetățeni și autoritățile publice locale

Grație proiectului „EU4Accountability – Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de A.O. „Renașterea”, cu suportul ALDA, în satele Carahasani și Talmaza din raionul Ștefan-Vodă a fost consolidată guvernarea locală participativă și creșterea responsabilității sociale, prin implicarea activă a localnicilor și colaborarea cu autoritățile publice locale.

În cadrul proiectului, funcționarii publici și locuitorii au beneficiat de o serie de instruiri în domeniul managementului proiectelor, dezvoltare locală și leadership comunitar, au fost organizate campanii de informare în care s-a promovat participarea civică, comunicarea eficientă și transparentă în actul de guvernare locală și avantajele mecanismului de bugetare participativă pentru dezvoltarea comunității.

„Fără îndoială, EU4Accountability a contribuit enorm la dezvoltarea acelor instrumente utile pentru localitatea noastră, care sprijină și îmbunătățesc activitatea noastră ca autoritate publică locală, or cetățeanul, în calitate sa de beneficiar final al eforturilor pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității, nu poate fi exclus din această ecuație. Implicarea cetățenilor la luarea deciziilor, inclusiv în procesul de bugetare participativă, determină ca aceste decizii să fie bazate pe necesitățile și interesele acestora”, a subliniat Eugeniu Prutean, Primar de Talmaza

Urmare a consultărilor publice cu cetățenii, în ambele localități au fost create Coaliții pentru Responsabilitate Socială și au fost puse în discuție prioritățile din localități. Totodată, cetățenii au venit cu propuneri și au participat la luarea deciziilor pentru implementarea proiectelor ce țin de comunicarea eficietă și rapidă a Primăriilor, în special în situațiile de criză. În acest sens, au fost instalate 35 de difuzoare audio pentru exterior, integrate în 2 sisteme, care au o distanță de acțiune cumulată, de 8 km. 

„Transparența în procesul decizional reprezintă o prioritate a noastră ca administrație locală, iar prin proiectul finanțat de Uniunea Europeană, acest obiectiv a devenit o realizare cu  care ne mândrim. Consolidarea capacităților funcționarilor și activiștilor civici în scrierea de proiecte reprezintă o treaptă importantă în aspirațiile noastre pentru dezvoltarea localității, acesta contribuind la îmbunătățirea substanțială a  proiectelor pe care le elaborăm în acest sens. Am reușit să dezvoltăm instrumente care încurajează participarea cetățenilor, cum este Coaliția Locală pentru Responsabilitate Socială, sau mecanismul de bugetare participativă, pe care le considerăm esențiale unei guvernări locale participative, eficiente și apropiate de cetățean”, a menționat Oleg Ciobanu, Primar de Carahasani.

Prin intermediul EU4Accountability, cu efortul APL și A.O „Renașterea”, cetățenii au fost încurajați să participe la audierile publice pentru aprobarea bugetului local. Cetățenii s-au implicat activ și au prezentat propuneri, inclusiv pe segmentul de bugetare participativă, iar această activitate a fost o premieră în cele două localități.

Victoria Corcoja, locuitoare a satului Talmaza, profesoară la gimnaziul din comunitate: „Fiecare cetățean are responsabilitatea morală de a contribui la dezvoltarea comunității din care face parte, iar susținerea din partea autorităților locale și celorlalți actori comunitari este  esențială pentru a realiza inițiative de impact. Sunt convinsă că instalarea sistemului de difuzoarea în sat și modernizarea sălii de ședință a Primăiei, vor îmbunătăți procesul de comunicare și consultare a Primăriei cu locuitorii”.

Mariana Ceban, locuitoare a satului Carahasani, asistent social: „Cu certitudine că implicarea noastră are un aport considerabil  în sprijinul Primăriei, în realizarea agendei pentru dezvoltarea satului, iar participarea localnicilor îmbunătățește calitatea deciziilor luate, care răspund mult mai eficient nevoilor și intereselor cetățenilor. Realizarea unei inițiative locale și contribuția bănească a locuitorilor sau posibilitatea de a te expune asupra unui proiect, formează un mediu prietnos, care încurajează și valorifică potențialul inovativ și creativ al cetățenilor“.

Proiectul EU4Accountability a contribuit la creșterea transparenței decizionale în cele două localități, iar peste 8000 de cetățeni dispun de mecanisme pentru a fi parte a procesului de guvernare locală; 900 de cetățeni au fost informați despre rolul responsabilității sociale, democrației locale, impactul participării civice în comunitate; 30 de funcționari și activiști civici au fost instruiți în domeniul managementului proiectelor, dezvoltării locale și elaborarea politicilor  publice; în 2 localități s-au modernizat sălile de ședință din cadrul APL, iar peste 200 de cetățeni au fost implicați direct în activitățile proiectului.

Proiectul „EU4Accountability”- Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova, se desfășoară în perioada 2022-2024, este finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Asociația Europeană pentru Democrație Locală, European Partnership for Democracy și People in Need Moldova, cuprinde 10 raioane (Cahul, Comrat, Cimișlia, Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești) și prevede un buget total de 1,6 mln EUR.

Asociația Europenă pentru Democrație Locală (ALDA), este o alianță globală de colaborare între autoritățile locale și regionale și societatea civilă, care promovează buna guvernare locală și participarea civică pentru comunități reziliente, incluzive și durabile. De peste 25 de ani, ALDA sprijină democrația locală din Europa și din vecinătate prin rețeaua sa de parteneri și membri. Din anul 2018, ALDA este prezentă în Republica Moldova și contribuie la abilitarea societății civile și consolidarea guvernării locale.

(Pentru conformitate, Lilia Grubîi)