Localitățile din raionul Căușeni sunt pline de deșeuri aruncate la întâmplare. Este vorba despre gunoiștile clandestine care apar în fâșiile forestiere, pe marginea drumurilor și chiar în locurile de agrement pentru copii. O astfel de imagine derizorie a fost surprinsă recent la marginea satului Zaim. Chiar dacă  autoritățile locale din Zaim au creat spații special amenajate și predestinate colectării gunoiului, inclusiv un serviciu de salubritate în localitate  care colectează deșeurile de la casele oamenilor, unii locuitori continuă să arunce deșeurile în mijlocul naturii, în râpi, pe dealuri și în canalele de apă, ce traversează localitatea.

Gunoiște clandestină la marginea satului Zaim

Cetățenii care trăiesc la marginile satului unde se găsesc gunoiștile clandestine, spun că sunt deranjați atât de mirosul ce îl emană aceste deșeuri, cât și de așa zis-ul ,,peisaj” ce sunt nevoiți să-l admire. ,,Se curăță râpile de gunoi, iar peste câteva zile totul e la loc. Localnicii sunt foarte iresponsabili și chiar dacă sunt  puse amenzi, oricum continuă să arunce gunoiul unde nimerește, dar din cauza lor cineva trebuie să sufere. Trebuie urgent de întreprins măsuri!” afirmă un sătean.

  ,,Această acțiune nu este doar inacceptabilă, ci și dăunătoare pentru mediul nostru înconjurător și pentru comunitatea noastră în ansamblu.Transportarea și depozitarea deșeurilor de orice natură în locuri neautorizate se sancționează conform art. 154 CC Al RM “Încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor” cu amendă de la 12 la 48 unități convenționale , pentru persoane fizice, în dependență de impactul acestor deșeuri asupra mediului.” afirmă primarul satului Zaim, Igor Petracov.

Vă reamintim că satul Zaim din raionul Căușeni are o întreprindere specializată de colectare a deșeurilor. Lunar fiecare familie din sat achită 25 de lei pentru a-i fi ridicate deșeurile solide de la poartă, suplimentar localnicii mai achită trimestrial 15 lei de persoană taxa pe salubritate.

Autoare: Nina Vieru, jurnalistă comunitară, Zaim