Pe 8 iulie, la Căușeni, a avut loc un eveniment dedicat consultărilor pe marginea proiectului de lege pentru organizarea și funcționarea Camerelor Agricole. Acest eveniment a reunit fermieri din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni.

Aceștia au subliniat necesitatea creării unor condiții favorabile pentru ca producătorii agricoli să beneficieze de consultanță specializată, sprijin financiar și acces la fondurile de preaderare. Ei au evidențiat rolul esențial al Camerelor Agricole în dezvoltarea și susținerea sectorului agricol, precum și în îmbunătățirea relațiilor dintre fermieri și autoritățile centrale.

Invitat special la eveniment, Hermann Schultes, fost conducător al Camerei Agricole din Austria și fermier cu experiență, a explicat modul în care au fost create Camerele Agricole în Austria și provocările întâmpinate, subliniind importanța ca toți agricultorii să devină membri ai acestor structuri. Schultes a evidențiat rolul important al Camerelor Agricole în procesul decizional privind problemele din agricultură și în interacțiunile cu autoritățile centrale.

Vicepremierul Vladimir Bolea, prezent la eveniment, a evidențiat importanța Camerelor Agricole ca o oportunitate de a dezvolta sectorul agricol, de a spori competitivitatea și de a participa activ la elaborarea politicilor care vor favoriza acest sector. El a subliniat rolul Camerelor Agricole ca parteneri importanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și a mulțumit agricultorilor pentru eforturile lor în dezvoltarea afacerilor agricole, îndemnându-i să se gândească la viitor și să-și atragă copiii în acest sector.

Fermierii prezenți au adresat întrebări legate de modul de funcționare și organizare a Camerelor Agricole, necesitatea ca toți agricultorii să devină membri, sursele de finanțare și viitorul asociațiilor de profil și direcțiilor agricole raionale.

Producătorii Ludmila Catlabuga din raionul Soroca și Dumitru Orescu din raionul Criuleni au împărtășit experiențele lor din vizitele de studiu în Germania, Slovenia și Austria, argumentând necesitatea Camerelor Agricole în Moldova, acum mai mult ca niciodată. Ei au subliniat beneficiile observate în țările vizitate și au explicat cum aceste structuri pot contribui la dezvoltarea sustenabilă a agriculturii moldovenești.

Lilia Grubîi